Vážený zákazníku a obchodní partnere,

Vážené dámy a pánové,

blíží se nám opět závěr roku plného zážitků. Doufám, že se Vám podařilo dosáhnout svých cílů a mohli jste uskutečnit svá přání. Nejen profesně, nýbrž především v soukromé oblasti. Právě v našich neklidných dobách je pro mne důležité poděkovat mým zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci plnou důvěry a stability. Přeji Vám klidný a radostný vánoční čas a dobrý start do nového roku.

Srdečně Váš

Marko Grzinčič

vanoce

Před závěrem roku se sešla OK pro litinu opět na akademické půdě a já měl příležitost představit MES (Manufacturing Execution System) pro slévárny od společnosti Apromace GmbH. Při správné implementaci se dá hovořit o skutečném Průmyslu 4.0. Účastníci tak mohli nahlédnout do systému, který používají nejmodernější slévárny v Německu. Systém sjednocuje např. digitální výstupy zařízení pro tavírnu a konkrétně termická analýza od TSK GmbH zde hraje klíčovou roli při uvolňování taveb, řízení automatických dávkovačů legur, modifikátorů nebo očkovadel. MES je aktivně propojený s ERP slévárny. Investice do MES je investicí do digitalizace procesů a vytváří předpoklady vysoké konkurenceschopnosti firmy. MES Bild

Rozsah implementace se volí na míru zákazníkovi.

Přes 300 účastníků převážně z České republiky a Slovenska, 50 přednášek s diskusemi v 7 odborných sekcích, převládající positivní pohled do budoucnosti, skvělá organizace, výtečná atmosféra společenského večera. Děkuji organizátorům z ČSS za příležitost přednášet o kontinuálním zlepšování (I druhý den odpoledne vysoká účast - děkujeme!). Jde o tak významný proces zajišťující konkurenceschopnost výrobní firmy, že jsem se mu letos věnoval. Právě v době zpomalení ekonomiky je vhodná příležitost se ve fabrikách intenzívně věnovat analyzování plýtvání a následným opatřením, případně se zaváděním vhodných metod začít. Přístup lze volit individuální, ale nosné schéma je nutné dodržovat. foto

Upozornil jsem na řadu překážek, které brání udržitelnosti aktivit, snižují přínosy. Bez vhodné firemní kultury rovněž není naděje na úspěch. Snad bych ještě zdůraznil, že volit vlastní originální cesty, když je vše dávno vymyšlené a ověřené, je opravdu mrhání energií a financemi. Pojďme společně zvýšit výkonnost procesů v slévárnách apod. výrobních firmách.

Od července letošního roku spolupracuji se společností NOYEN z polského Lublinu. NOYEN se dynamicky prosazuje na nových trzích a přispěla k tomu i letošní účast na veletrhu parts2clean v Stuttgartu ve dnech 22.-24. října. S velkou radostí jsem se opět potkal s majitelem a CEO společnosti panem Kurantem a nechali jsme se vyfotit před vlajkovou lodí kompaktních myček NOYEN řady 400 pro servisně přívětivé a především ekologicky příznivější mytí na vodní bázi.

 Parts2Clean2019

NOYEN měl společný stánek s německou firmou EVT, která vyrábí myčky na bázi rozpouštědel. Vzájemně si obě firmy pomáhají s prodejem a servisem zařízení a pokrývají chemicky celé spektrum technického mytí (vodní báze, modifikovaný alkohol, uhlovodík a chlorovaný uhlovodík), podpořené fyzikálními procesy (ponor, postřik, ultrazvuk a ofuk tlakovým vzduchem).

"zmáčkli jste #ENTER ?"  25.-29.6. jsme byli na GIFA v hale 13 pro Vás. Tým odborníků ze společností TSK GmbH a Apromace GmbH poskytoval informační servis v oblastech metalurgie železných i neželezných slitin, systémů řízení výroby a řady inovativních řešení pro slévárny.Gifa hala 13

V hale 13 jsme řešili VAŠE POTŘEBY.
Gifa stanek 

4. června jsem se na ČVUT setkal s dalšími 34 účastníky 78. jednání Odborné komise pro litinu. Doc. Mores zajistil kvalitní odborný program i výbornou organizaci. Za to a že mne pozval k aktivní účasti panu Moresovi velmi pěkně děkuji. pohled do plena

Zvolil jsem jiný koncept přednášky o podpoře termické analýzy při řízení metalurgie proti poslednímu jednání komise. Důraz jsem kladl na PROČ. Proč by slévárny měly pracovat jinak s daty, proč by se měly VRÁTIT k termické analýze, protože řada z nich od termické analýzy odešla - ano, je to tak. Dá se vyrábět bez termické analýzy, ale jak být stejně úspěšný jako konkurent, který má lepší „nářadí“ a na tom nikdo nic nezmění, že „nářadí dělá mistra“. Nejde jenom o to mít OK kvalitu v průměru za rok, ale na většině odlitků, umět vyrábět složité odlitky s vysokou přidanou hodnotou a hlavně hospodárně. Předvedl jsem na 3 příkladech sléváren kalkulaci vsázky, kdy lze změnami generovat až 10% úspory na jednicových nákladech a podle nataveného množství vytvořit úspory v řádech milionů Kč ročně. Nové pece nebo formovací linka nedělají špičkovou slévárnu. Taková slévárna může klidně zkrachovat, pokud nemá kvalitně řízené procesy. Bez změn v řízení metalurgie ovšem tyto úspory nelze realizovat - nyní slévárny mají příležitost po tomto řešení sáhnout. Řešení, které např. slévárnám v Německu vytváří prostor být stále konkurenceschopný i přes vysoké mzdové náklady. V závěru přednášky jsem prezentoval naměřené křivky termické analýzy AccuVo® z praxe. Je evidentní, že bez spolehlivé termické analýzy stability kvality tekutého kovu NELZE dosáhnout. Pokud tomu někdo nevěří, stačí si měření objednat (a můžeme uzavřít i sázku). Rád bych zdůraznil, že neprodávám termickou analýzu, ale systém a know-how, jak zaručit prosperitu. Svítící čísla na zdi tavírny nebo dokonce křivky proces neuřídí, aby byl skutečně stabilní.

Přestože jsme v jednací místnosti měli odpoledne přes 30 stupňů, tak jsme vyslechli i krásnou poslední přednášku o historii hutnictví železa v okolí Ranska od dr. Ivo Lány. Takže další setkání je blízko - na GIFA v Düsseldorfu!