Vážení zákazníci, přátelé a návštěvníci webu, čas adventu je tady. Nevím, jestli tento čas patří k nejoblíbenějším částem roku, protože já jsem často doháněl resty a pracoval "celý nadšený" i o víkendech a konec roku stonal. Od té doby, co žiju 7denní víkend, coby inspirace od Ricardo Semlera - neznamená to, že jsem 7 dní durch na horách :-), lépe hospodařím s časem a věnuji se pouze efektivním činnostem, rozhodně se o to snažím - tak si tento čas umím užít. Rád bych Vám při té příležitosti popřál krásný adventní čas, prožijme jej spolu v rodinách zas. Zapálíme čtyři svíce, zase spolu, co chtít více. Rozjímejme, přejme si, v čase snů před Vánoci.

DETYCON wishes you nice Advent 2021

Nejdůležitější a největší akce českých a slovenských slévačů, tentokrát již 57. Slévárenské dny se uskutečnily 9.-10.11.2021 opět v Brně. Po 2leté pauze způsobené Covidem s velkou radostí vítáme možnost se této akce aktivně účastnit s německým partnerem apromace data systems GmbH a slévačům jsme nabídli přednášku Slévárenský výrobní systém APROMACE – rozsah implementace a přínosy na příkladu slévárny vyrábějící odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.

 Detycon a Apromace na SD2021

S firmou APROMACE nabízíme slévárnám výrobní systém nejenom pro tavírny, tzn. metalurgické procesy, ale komplet celý výrobní tok. Samozřejmě MES nabízíme nejenom slévárnám a máme bohaté reference především v Německu. Digitalizace má praktický a ekonomický smysl jen pokud jsou všechna relevantní data shromážděna na jednom místě, v jedné databázi, a záznam dat je v maximálně míře automatizován. Bonusem je využití zpracování dat na automatické řízení klíčových procesů. My například umíme digitální tavící deník a automaticky řídit modifikaci a očkování litin podle aktuálního stavu litiny v peci a následně pánvi.

Na našem stánku nabízíme nejenom MES s termickou analýzou a měřákem teploty taveniny od firmy TSK GmbH, ale i papírové vtokové systémy pro výrobu litinových odlitků od stejné firmy. Věnujeme se i prodeji nauhličovadel a nátěrů od největšího výrobce grafitových produktů pro slévárny v Evropě firmy James Durrans. Na stánku jste srdečně vítáni.

5.října ´21 jsme se sešli nejprve v slévárně KASI v Chvaleticích a následně jednali v Veletově u Kolína v relativně skromném počtu 16 účastníků. Exkurze v moderní a velké slévárně KASI byla inspirující, naneštěstí stále jede jen na částečný provoz. Hned 2 slévárny tlakového lití hliníku se rozšiřují a to DGS stavbou druhého závodu ve Frýdlantu u polských hranic (první je v Liberci) a AS-Casting stavbou nové haly v Novině pod Ralskem. Brembo v Ostravě (gravitační lití Al-slitin do kokil) již nový závod dostavěl. Positivní zpráva je plánovaná rekonstrukce slévárny Tatra Metalurgie.

OK EKO rijen 2021

Co nás již netěší a museli jsme zmínit, je plánované zavření velmi dobré a velké slévárny litiny SAINT-GOBAIN PAM CZ, s.r.o. Králův Dvůr, to zní až neuvěřitelně a rozšiřuje se tak počet zanikajících sléváren po zavření Viadrusu v 1. pol. ´21. Kolečko bylo opět skvělé. Diskuse probíhala především k tématu zdražování surovin, když např. hořčík zdražil 8x a rostoucím cenám dopravy - přeprava kontejneru 24t z Číny je 10.000 $.Dnes se dodává materiál z Asie bez závazného termínu dodání; stát se může i to, že loď mine evropský přístav a stahují se kontejnery z Británie. Zajímavé rezonující téma bylo k rezistenci různých úrovní organizační struktury na změny. Management musí vytrvat a důsledně dotáhnout projekt do cíle.

 

Dnešní svět turbulencí je extrémně náročný a úspěšné přežití v něm klade vysoké nároky na každého z nás. Slévárenství je obor, který ekonomické výkyvy postihuje velmi citelně, protože je téměř na počátku řetězce tvorby hodnot. Odlitky jsou většinou součástí investičních projektů a v případě krize se neinvestuje. Výkyvy více jak pokles 50 % poptávky nejsou výjimkou. Zároveň slévárenství je tu s námi přes 5000 let a to je známka enormní stability. Odlitky tu budou dalších 5000 let, o tom nelze pochybovat. Zdali budeme ve svých příbytcích stále používat litinové radiátory, to neumím říci :-) Buďme pyšní na svůj obor, prohlubujme svoje znalosti včetně těch mimo obor – především systémy štíhlé výroby a vedení lidí, předávejme svoje zkušenosti dál, rozvíjejme tak národní ekonomiku. K tomu Vám do roku 2021 přeji pevnou vůli, vytrvalost ale i trpělivost, odvahu, dobrá rozhodnutí, schopné a pracovité lidi okolo sebe, rozhodnost a schopnost naslouchat. Buďte zdrávi!

Váš

Marko Grzinčič

 5000 Jahre a

Rád bych se s Vámi podělil o paralelu mezi slévárenstvím a covidovou krizí. Přibližně před 15 lety pronikla technologie CT-scanu do výroby odlitků. Obor získal možnost nahlédnout detailně do nitra struktury hliníkových odlitků a objevit tak skutečný výskyt vnitřních vad ve formě dutin (ať už plynových, vzduchových nebo jako důsledek nedosazovaného smršťování kovu při tuhnutí) a to nedestruktivním způsobem a poměrně produktivně. Objevili se samozřejmě chytráci, kteří měli tendenci okamžitě takové díly označit za neshodné. Skokově stoupla „zmetkovitost” a konstruktéři byli vyděšeni, co se montuje za odlitky do aut, letadel atd. Mimochodem, scan Al-odlitku s řezy 0,5 mm Vám umím zajistit.

A co vidíme dnes v zdravotnictví – testováním lidí na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 odhalujeme úplně všechny, kteří mají v těle i nepatrné množství viru a NEJSOU NEMOCNÍ. Ale každému občanovi se dostává statistika a z toho plynou matematické odhady, jaké velké nebezpečí jemu, příjemci zprávy o počtu nakažených, hrozí.

Tvrdím, že jde o přesný opak kritického myšlení.

Doporučuji si přečíst: ODKAZ

Vypadalo to beznadějně, ale přecijen se našla vůle k setkání a 18 zástupců ze 14 subjektů českého slévárenského prostředí se sešlo 22.9. ve slévárně UXA v Brně. Přišel mezi nás tradičně ing. Sobíšek z UniCredit Bank a měl přednášku k aktuální ekonomické situaci ČR a světa. V diskusi jsme se bavili nejenom o podstatě problémů, ale co nás příští měsíce a roky čeká. Následovalo „kolečko“, kde každý účastník představil novinky ve svém firmě a jak situaci zvládá.

foto 62 zasedn OK EKO

Všichni potřebujeme zakázky a zaměstnance. Přetrvává problém nedostatku lidí na méně kvalifikované práce a výhled zakázek v případě zakázkových sléváren železných slitin je dost pesimistický. Osobně jsem všechny vyzval, využít právě tento čas na ZLEPŠOVÁNÍ.

Konáním akce jsme podpořili opak izolování se a omezování se nad rámec osobních hygienických opatření. Zvítězil zdravý rozum ale i aktivní přístup k tradici, výměně zkušeností, naslouchání názorů druhých, diskusi v osobním kontaktu. Jsem přesvědčen že manažeři ze sléváren si mohou při osobním kontaktu obzvláště v dnešní turbulentní době ledacos věcného říci a přidaná hodnota je vyšší, než když se bavíte se známým (one to one) z jiné slévárny po telefonu.

Z přednášky a diskuse jsem si poznamenal:

- V čem je dnešní krize jiná? Při minulé velké krizi se snížila poptávka, ale pozor, dnes je zároveň snížená i nabídka! Tato skutečnost bude mít za následek vyšší inflaci.

- Dramatický propad ekonomiky přetrvá do 1. kvartálu 2021. Celoroční propad v ČR bude mezi 6,5 (dnes odhadovaná hodnota) až 10 % (podle vývoje poslední kvartál). Rok 2021 je predikce propad 4,7 %.

- Neočekávejme oslabení koruny nad 27 CZK/EUR; odhad pro r. 2021 je 25,60.

- Cena za barel ropy se udrží zřejmě delší čas na 40 dolarů na barel. Cena emisních povolenek udržuje cenu elektřiny přibližně na stejné úrovni. Do budoucnu cenu elektřiny bude držet na vyšší úrovni úbytkem zdrojů prostřednictvím uhelných elektráren.

- Nemusíme mít zásadní obavy z nižší spotřeby, právě příští rok spotřeba poroste slušně. Kdežto u INVESTIC bude problém nejméně do roku 2022 (je typické, že jsou zpožděné) a ekonomika se vrátí do standardů až v r. 2023.

- ČR je na špici zemí EU závislých na německých subdodávkách (zprac. průmysl a služby dělají 12 %).

- Proinvestovat se z krize je v ČR fráze, protože projekty nejsou připravené. Tzn. dostatek peněz v ČR a (zdarma) peníze z EU nám nepomohou. Krátkodobé udržení životní úrovně jako hlavní program vlády je jednoduše špatně. Musíme mířit na nabídkovou stranu ekonomiku, abychom v horizontu 5 let byly konkurenceschopní.

- Lze jen doporučit minimálně rok nezvyšovat minimální mzdu.

- Pokles registrací nových aut 25 % letos; příští rok spotřeba poroste, ale nikoliv na původní úroveň.

- Trend ustupování od globalizace pokračuje.

- Málokterá země má spotřebu přidané hodnoty doma tak nízký podíl jako ČR –56 %. 8,3 % všeho z Česka jde do Německa.

- Vlastně jen malý podíl firem využil odklady splátek a tudíž i ukončení ochrany před věřiteli ohledně schopnosti splácet závazky nebude mít dramatický vývoj. Dnes jsou firmy daleko opatrnější spadnout do dluhů, než se tak dělo v r. 2009 – tehdy to byl docela standard. Zájem o úvěry s garancí státu je od „zombie“ firem, které by vlastně už neměly existovat. Seriózní firmy to NEpotřebují. Přestože stát vyhradil 900 miliard na garanci úvěrů, tak dodnes evidujeme 26 miliard.

- Dluhy se řeší nestandardně vykupováním dluhopisů centrálními bankami a to je zcela nezdravé – ve světě obzvláště Japonsko a USA, kde 1/3 a 1/5 vlastní centr. banka.

- Modern Monetary Theory – ještě než nastoupila TRUMPova administrativa, tak vláda nehovořila do politiky Centrální banky; není to ale jen trend v USA.