Vážení zákazníci a obchodní partneři,
přeji vám a vašim rodinám dobrý rok 2023. Nechť se vám v novém roce snadno a s lehkostí daří uspět ve všech vašich firemních i soukromých projektech.
Rád bych Vám poděkoval za projevenou důvěru, spolupráci a dosažené úspěchy v roce 2022. Bez vaší podpory by to nebylo možné.
Vážím si partnerství se zákazníky. Právě díky němu se neustále zlepšujeme a pomáháme růst také Vám.
Využívám této příležitosti a sdílím stanovisko mého partnera společnosti apromace k situaci u našich západních sousedů, velmi koresponduje s mými názory.
Rád Vám s mými partnery v novém roce i nadále budu pomáhat s řešením vašich potřeb – věříme, že velkých úspěchů je možné dosahovat jen v prostředí vzájemné důvěry se silnými partnery.
Srdečně zdraví Váš
Dr. Marko Grzinčič

Vrcholem roku 2022 byly opět Slévárenské dny v Brně v dnech 8.-9.11., organizované Českou slévárenskou společností. Letos měly pořadové číslo 58. Moje historie aktivních účastí, tj. s přednáškou, začala na 36. SD v r. 1999. Tehdy ještě jako doktorand, dnes jako podnikatel rád potkávám již 23 let známé i nové tváře slévárenského oboru a vyměňujeme si zkušenosti. Mohu prohlásit, že jsem velmi spokojený s účastí mého partnera JAMES DURRANS. Detycon and JD Slevarenske dny 2022

Nabízíme českým a slovenským slévárnám nauhličovadla na bázi petrolkoksu a nátěry všech typů. Oslovujeme tak slévárny litiny i oceli, zákazníky s gravitačním i odstředivým litím, provozy s organickými a anorganickými pojivovými systémy, nebo s kokilami či spalitelným modelem. Proč JD? Protože je slévárnám nablízko a má široký přesah, JD je výrobce! Je velký dodavatel s historií od r. 1863 a tudíž stabilní partner, má know-how z aplikací po celém světě, je inovativní a má určité zásady, například rozsah spolupráce s určitými regiony světa. Do r. 2023 hledíme s velkými plány.

Konference mám rád. Informace, které na nich zazní, si spojím s atmosférou a lidmi, které na nich potkám. Přestože něčemu rozumíme, musíme na sobě neustále pracovat - to je další důvod, proč investuji čas a vložné do konferencí. Zúčastnil jsem se v září Lean Summitu organizovaném Lean Institute a SC&C Partner. Jde o sympatickou akci, protože jde o oblast, která mi je vlastní - PROCESNÍ EXCELENCE. Velmi rád jsem se nechal inspirovat, kde na sobě ještě zapracovat! Hned jsem začal podněty uplatňovat u svých zákazníků. Těším se na další podobné akce. 

DETYCON at LEAN SUMMIT 2022

DETYCON sílí a je stále blíž zákazníkům.

Na začátku roku jsem v 4 slévárnách měřil termickou analýzou Apromace s kelímky AccuVo metalurgickou kvalitu tekutého kovu, když jeden z těchto zákazníků si ji v červenci od nás pořídil. Do konce září je plánovaný zkušební provoz a následně se mohou zájemci z řad sléváren hlásit k předváděcí akci za provozních podmínek.

Aktuality 1 pol 2022

Že máte termickou analýzu, nerozhoduje. Náš systém je z kategorie průmysl 4.0 a vše doposud dostupné překonává, avšak vyžaduje angažovaný personál a zájem se významně posouvat.

 Na začátku února jsme u významného potenciálního zákazníka za osobní pomoci experta z James Durrans GmbH provedli zkoušky nátěrů forem a jader pro zajištění kvalitních povrchů odlitků – akce byla úspěšná a máme radost, že jsme mohli zákazníkovi nabídnout vyšší přidanou hodnotu - zákazník začal odebírat sériové dodávky.

V únoru jsme v slévárně vyrábějící odlitky pro automotive gravitačním litín Al-slitin úspěšně otestovali zcela originální digitální měřák teploty taveniny s RFID identifikací místa měření a bezdrátovým přenosem dat od firmy TSK GmbH - typický příklad průmyslu 4.0. Pevně věříme, že tento německý zákazník si přístroj v budoucnu pořídí, příp. produkt nalezne uplatnění v slévárnách, které mají vysoký počet udržovacích nebo dávkovacích pecí a tak jako tak provádí manuální kontrolu teploty taveniny.

Od 9. března se věnuji intenzívně zákazníkovi v oblasti automotive, slévárně odlitků z kategorie safety parts, která je součástí opravdu významné nadnárodní skupiny GIS. Primárním úkolem je rozvoj týmu ve schopnosti samostatně zvládat analýzy a řešení problémů. Úspěch měříme parametrem kvalitativní produktové neshody. Six sigma opět nezklamala a po 3 měsících práce byly nalezeny kořenové příčiny chronických TOP problémů (rozměry odlitků, slévárenské vady způsobené formovací směsí).

Člověk na sobě musí pracovat – zúčastnil jsem se 19.4. placené ukázky koučovacího rozhovoru – MasterClass, pořádanou NeuroLeadership. Z toho samého důvodu se zúčastním 22.-23.9. LeanSummit Czechoslovakia pořádaným SC&C Partner.

28. dubna jsem se zúčastnil mezinárodní konference Spolupráce, která se tentokrát konala v Rajeckých Teplicích a měl tradičně přednášku ze slévárenského oboru. Věnoval jsem se popularizaci diferenční termické analýzy pro řízené tuhnutí slévárenských slitin¨.

9. června jsme se zúčastnili EUROGUSS, když hlavní aktivita byla podpora prodeje produktů RAGA.

14. června se konalo 66. zasedání Odborné komise ekonomické při České slévárenské společnosti a jako dlouholetý člen OK jsem měl prezentaci k záměru a stanovení cíle k vymezení tématu do „kolečka“: "Roste v českých fabrikách produktivita? Měření růstu produktivity slévárny a přístupy k jejímu zvyšování.

22. června se konalo na ČVUT v Praze již 81. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a my jsme byli u toho – přednášel jsem o využití termické analýzy při řízení metalurgie litin s důrazem na očkování litiny. Kelímky AccuVo umožňují ověřit reakci taveniny na očkovadlo, ještě než se vlastní sériové očkování provádí.

18. července jsem měl mimořádnou příležitost navštívit potenciálního zákazníka z oblasti automotive a lití pod vysokým tlakem společně s majitelem a ředitelem společnosti RAGA. Není nad to, moci prezentovat zcela konkurenceschopné produkty u zákazníka osobně, když téma podává ten nejzasvětěnější. Moci si vyslechnout, kam směřují TOP zákazníci, moci přímo na hale dávat podněty na zlepšení.

V poptávkovém řízení jsou projekty Internet věcí nebo automatické kontroly odlitků na porositu v hůře indikovatelné oblasti dílu pro slévárnu lití pod vysokým tlakem, mycích zařízení pro zajištění technické čistoty pro 2 velké klienty. Začali jsme dodávat návleky na roboty do skupiny Valeo. S potěšením rovněž můžeme konstatovat, že se nám i přes celosvětové logistické problémy podařilo stabilní zákazníky - slévárny litin, bezproblémově zásobovat nauhličovadly a nátěry; tlakové slévárny zásobovat náhradními díly jet cooling. S pokorou hledíme vpřed, a především našim zákazníkům i dodavatelům přejeme hodně sil při zvládání dynamických výkyvů cen energií, surovin a subdodávek.

Vážení zákazníci, přátelé a návštěvníci webu, čas adventu je tady. Nevím, jestli tento čas patří k nejoblíbenějším částem roku, protože já jsem často doháněl resty a pracoval "celý nadšený" i o víkendech a konec roku stonal. Od té doby, co žiju 7denní víkend, coby inspirace od Ricardo Semlera - neznamená to, že jsem 7 dní durch na horách :-), lépe hospodařím s časem a věnuji se pouze efektivním činnostem, rozhodně se o to snažím - tak si tento čas umím užít. Rád bych Vám při té příležitosti popřál krásný adventní čas, prožijme jej spolu v rodinách zas. Zapálíme čtyři svíce, zase spolu, co chtít více. Rozjímejme, přejme si, v čase snů před Vánoci.

DETYCON wishes you nice Advent 2021

Nejdůležitější a největší akce českých a slovenských slévačů, tentokrát již 57. Slévárenské dny se uskutečnily 9.-10.11.2021 opět v Brně. Po 2leté pauze způsobené Covidem s velkou radostí vítáme možnost se této akce aktivně účastnit s německým partnerem apromace data systems GmbH a slévačům jsme nabídli přednášku Slévárenský výrobní systém APROMACE – rozsah implementace a přínosy na příkladu slévárny vyrábějící odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.

 Detycon a Apromace na SD2021

S firmou APROMACE nabízíme slévárnám výrobní systém nejenom pro tavírny, tzn. metalurgické procesy, ale komplet celý výrobní tok. Samozřejmě MES nabízíme nejenom slévárnám a máme bohaté reference především v Německu. Digitalizace má praktický a ekonomický smysl jen pokud jsou všechna relevantní data shromážděna na jednom místě, v jedné databázi, a záznam dat je v maximálně míře automatizován. Bonusem je využití zpracování dat na automatické řízení klíčových procesů. My například umíme digitální tavící deník a automaticky řídit modifikaci a očkování litin podle aktuálního stavu litiny v peci a následně pánvi.

Na našem stánku nabízíme nejenom MES s termickou analýzou a měřákem teploty taveniny od firmy TSK GmbH, ale i papírové vtokové systémy pro výrobu litinových odlitků od stejné firmy. Věnujeme se i prodeji nauhličovadel a nátěrů od největšího výrobce grafitových produktů pro slévárny v Evropě firmy James Durrans. Na stánku jste srdečně vítáni.