James Durrans do svého produktového portfolia přidal směsný či čistý bentonit - úplně nový produkt zpracovaný v Německu. Logicky se tak skrze Detycon dostává českým a slovenským zákazníkům nový materiál. Proč byste měli měnit dodavatele? Prý že jste se vším zcela a naprosto spokojeni. A my se ptáme, jak můžete zaujmout takový postoj, když nemáte jinou alternativu nijak vyzkoušenou a tudíž neznáte skutečné hranice procesů? Jak jde snížit dávkování? Jak se zlepší povrchy? Kolik ušetříte na nákupu? Jaké know-how získáte novou spoluprací?

Pulverblend advantages

 

Skládáme mozaiku profesionálního dodavatele – náš nový partner CEDIE
Cedie je expert na výrobu plněných profilů 9-16 mm pro metalurgické použití, dodávky vysoce kvalitních surovin jako modifikátorů, očkovadel, SiC a feroslitin a studie a dodávky specifických zařízení pro implementaci plněných profilů v slévárnách_https://cedie.com/.
Profil či sypký materiál můžete nakoupit u dalších x firem – my vám zároveň pomůžeme zajistit minimální spotřebu a udržitelnou vysokou kvalitu odlitků, když pracujeme s našimi německými partnery Wired Components Service UG a TSK GmbH. 

CEDIE main

Máme inženýrské znalosti a zkušenosti v metalurgickém sektoru jednoho z nejnáročnějších trhů. Cedie v r. 2018 převzali Ultracore Polska Sp. z o.o. a tudíž jsme pro zákazníky z České republiky a Slovenska i logisticky velmi operativní.

Proč profily od nás:

  • Větší přesnost a reprodukovatelnost v dávkování
  • Vysoká účinnost přísad
  • Široké portfolio materiálů
  • Nižší enviromentální zátěž
  • Jednoduchá obsluha
  • Vyšší stupeň automatizace přidávání surovin
  • Zvýšená kapacita řízení a záznamů
  • Redukce zdravotních rizik

Rád bych v aktualitách společnosti DETYCON shrnul první půlrok 2023. Kromě podpory stávajících zákazníků, dlouhodobého projektu pro významného dodavatele automotive a nových projektů prodeje slévárenských materiálů jsem se většinou aktivně zúčastnil řady vzdělávacích aktivit. Odborné komise při České slévárenské společnosti jsou platformou pro výměnu zkušeností a já se osobně snažím přenést do prostředí české slévárenské komunity know-how od mých partnerů z Německa a korporátního prostředí.

DETYCON 1 pol 2023

Neustále je potřeba na sobě pracovat a proto jsem si jako ohromný fanoušek metodiky DMAIC vyslechl příspěvky konference lean6sigma. Vrcholem pololetí byla GIFA – veletrh slévárenství, kde jsem osobně na stáncích James Durrans a Cometel přivítal stávající a potenciální zákazníky, osobně se setkal s TOP managementem dalšího partnera CEDIE Group a přirozeně navštívil řadu stánků, abych se dozvěděl něco nového. Hledím vpřed do dalšího pololetí plný optimismu. Nyní přichází doba letních dovolených a přeji všem dobře strávený mimopracovní čas.

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
přeji vám a vašim rodinám dobrý rok 2023. Nechť se vám v novém roce snadno a s lehkostí daří uspět ve všech vašich firemních i soukromých projektech.
Rád bych Vám poděkoval za projevenou důvěru, spolupráci a dosažené úspěchy v roce 2022. Bez vaší podpory by to nebylo možné.
Vážím si partnerství se zákazníky. Právě díky němu se neustále zlepšujeme a pomáháme růst také Vám.
Využívám této příležitosti a sdílím stanovisko mého partnera společnosti apromace k situaci u našich západních sousedů, velmi koresponduje s mými názory.
Rád Vám s mými partnery v novém roce i nadále budu pomáhat s řešením vašich potřeb – věříme, že velkých úspěchů je možné dosahovat jen v prostředí vzájemné důvěry se silnými partnery.
Srdečně zdraví Váš
Dr. Marko Grzinčič

Vrcholem roku 2022 byly opět Slévárenské dny v Brně v dnech 8.-9.11., organizované Českou slévárenskou společností. Letos měly pořadové číslo 58. Moje historie aktivních účastí, tj. s přednáškou, začala na 36. SD v r. 1999. Tehdy ještě jako doktorand, dnes jako podnikatel rád potkávám již 23 let známé i nové tváře slévárenského oboru a vyměňujeme si zkušenosti. Mohu prohlásit, že jsem velmi spokojený s účastí mého partnera JAMES DURRANS. Detycon and JD Slevarenske dny 2022

Nabízíme českým a slovenským slévárnám nauhličovadla na bázi petrolkoksu a nátěry všech typů. Oslovujeme tak slévárny litiny i oceli, zákazníky s gravitačním i odstředivým litím, provozy s organickými a anorganickými pojivovými systémy, nebo s kokilami či spalitelným modelem. Proč JD? Protože je slévárnám nablízko a má široký přesah, JD je výrobce! Je velký dodavatel s historií od r. 1863 a tudíž stabilní partner, má know-how z aplikací po celém světě, je inovativní a má určité zásady, například rozsah spolupráce s určitými regiony světa. Do r. 2023 hledíme s velkými plány.

Konference mám rád. Informace, které na nich zazní, si spojím s atmosférou a lidmi, které na nich potkám. Přestože něčemu rozumíme, musíme na sobě neustále pracovat - to je další důvod, proč investuji čas a vložné do konferencí. Zúčastnil jsem se v září Lean Summitu organizovaném Lean Institute a SC&C Partner. Jde o sympatickou akci, protože jde o oblast, která mi je vlastní - PROCESNÍ EXCELENCE. Velmi rád jsem se nechal inspirovat, kde na sobě ještě zapracovat! Hned jsem začal podněty uplatňovat u svých zákazníků. Těším se na další podobné akce. 

DETYCON at LEAN SUMMIT 2022