Aktualita foto stanek MG 3Brno, Hotel Avanti

Odkaz: http://www.slevarenskedny.cz/

Dr. Grzinčič se účastní Slévárenských dnů již od roku 1999. Na 36. ročníku přednesl svoji vůbec první přednášku Optimalizace procesu plnění formy při výrobě náročných odlitků ze slitin hliníku pro automobilový průmysl. Tentokrát se konal již 55. ročník a aktivním vstupem v sekci ekonomické se věnoval tématu Budování excelence ve slévárenském prostředí. Letošní ročník byl mimořádný tím, že DETYCON měl pemiéru a svůj vlastní stánek jako jeden z 19 vystavovatelů! Paní Mgr. Dagmar Grzinčič a Dr. Marko Grzinčič představili potencionálním zákazníkům spektrum nabízených poradenských služeb, inovativních zařízení a produktů pro slévárny železných i neželezných slitin. Reference termické analýzy AccuVo®, měřiče teploty využívající ponorné termočlánkové sondy, keramické naběračky taveniny nebo odvzdušňovací sítka do bentonitových forem jsou natolik věrohodné a zvučné, že není pochybností o funkcionalitě a hospodárnosti použití. V nabídce je rovněž práce s daty. Kdo neměří, neřídí – tímto pravidlem se řídí všechny vyspělé slévárny bez ohledu na titulky v novinách Průmysl 4.0. Chceme zvyšovat produktivitu, snižovat ztráty, šetřit energii a čas. Zákazníci měli možnost se seznámit, jak data sbírat, jakou formou snímat fyzikální veličiny, jaký přenos, zpracování, vizualizaci a archivaci Detycon Solutions spolu s partnerskou firmou nabízí. Důraz klademe na minimalizaci chyb z ručních zápisů operátorů – člověk do sběru dat nezasahuje. Spojením IT profesionálů, zkušeného slévárenského technologa s praxí six sigma a statistických softwarů a týmu zákazníka dosahujeme nápravná opatření na zajištění udržitelné konkurenceschopnosti slévárny. Připojte se k firmám sázejícím na inovativní řešení a kontaktujte nás!