Dne 6.12.2018 se konalo 77. jednání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a 51. setkání slévačů ČSS středních Čech na ČVUT v Centru technologických informací a vzdělávání. Děkuji pořadatelům za možnost prezentovat možnosti termické analýzy pro slévárny železných slitin - metodu využívající AccuVo-Cup® (patentově chráněné dvojkomorové speciální formičky). Pozornost byla věnována i nabírání vzorků taveniny, kdy je tak důležité dbát na minimální ztráty teploty a neovlivňovat chemicky vzorek. Bylo mi ctí potkat zástupce hostující univerzity, sléváren a dodavatelů slévárnám. Velmi se těším na další setkání komise. Přeji všem účastníkům úspěšný závěr roku a krásné vánoční svátky.