19.3.2019 se konalo již 59. zasedání Odborné komise ekonomické při České slévárenské společnosti v Brně a Bořeticích. Tentokrát byla hostitelská slévárna společnost UXA s r.o. - díky za špičkovou atmosféru a podporu.

DSC01753

Rád bych poděkoval všem účastníkům zasedání za pozornost při přednášce k nosnému tématu "ANALÝZA HOSPODÁŘSKÉHO VÝKONU SLÉVÁRNY Z POHLEDU EFEKTIVNOSTI PŘIJATÝCH OPATŘENÍ NA MAXIMALIZACI VÝKONU".

K rozproudění diskuse jsem pohovořil o hlavních předpokladech a největších překážkách při implementaci nástrojů kontinuálního zlepšování. Nebo by se aktivity daly pojmenovat jako ty, co slouží k naplnění strategie firmy, strategických cílů, ať už jsou jakékoliv. Berme jako fakt, že zlepšování je také proces a má své zákonitosti. Pojďme vnímat co, co je už dokázané. Nepostupujeli se správně, okrádá se slévárna o přínosy z ověřených postupů, nevyužije svůj potenciál. Následně jsme se společně bavili, jakým způsobem a v kterých všech oblastech si lze ve vybraném kruhu sléváren vyměňovat zkušenosti, což je hlavním cílem existence odborných komisí. Proces analýzy skutkového stavu včetně metriky, jak sestavit týmy a definice zadání pro řešitelské týmy ve slévárnách, jak měřit a reportovat výsledky a vůbec jakou metodikou v týmech pracovat atd. jsou oblasti, kde mohou v komisi spolupracovat zástupci velkých i malých sléváren, sléváren, které mají různý rozsah procesů přidávajících hodnotu produktu a v žádném případě se obávat nežádoucího odkrývání důvěrných informací. Sdílení know-how v komisi není ztráta, když se skutečně produktivně diskutuje a "na palubě" jsou správní "hráči". 

Jak dál? V komisi jsme oslovili slévárny a vyčkáme jejich aktivit. Potenciál je, myslím, velmi atraktivní, protože jedno je jisté - ať už si na OK budeme sdělovat zkušenosti více nebo méně, každá jedna slévárna MUSÍ svoje zdroje využívat efektivně, rozvíjet je.