S radostí jsem se aktivně zúčastnil 8. Holečkovy konference - Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů dne 20.3.2019 v hotelu Skalský dvůr. Proto s radostí, neboť potkávám na této konferenci slévárenské odborníky z fabrik, škol a u dodavatelů a za roky setkávání a spolupráce se z nás stali přátelé. A také proto, že se člověk vždy něco nového dozví, podívá na nová místa a povyprávíme si, jak se komu daří.

foto ze slu

Konferenci jsem "objevil" v roce 2011, kdy se konal 4. ročník - slévači neželezných slitin se totiž schází každý 2. rok. Tehdy i letos jsem měl přednášku o termické analýze. Metoda měření a hodnocení křivky tuhnutí odebraného vzorku taveniny se stále rozvíjí a v přednášce jsem se věnoval tomu, kde všude lze pokrok nalézt. Inovace vane ze západu, jak to bývá obvyklé. Společnostem TSK a Apromace se podařilo vyvinout produkt, který našel uplatnění v německých slévárnách Al-slitin. Na rozdíl od konvečních zařízení lze Accu-Vo využít pro řízení metalurgie, protože je přístroj jako celek dostatečně přesný a rychlý, vzorek má stále konstatní objem, plnění formičky je pod kontrolou vtokového systému (náhrada otevřeného kelímku) a především se propojením výsledků s dalšími parametry taveniny a technologií dá predikovat kvalita odlitků, resp. lze procesy nastavit a řídit tak, aby kvalitativní neshoda byla minimální.

Využijme i v Čechách a na Slovensku možnost zlepšit hospodaření sléváren skrze inovace.