4. června jsem se na ČVUT setkal s dalšími 34 účastníky 78. jednání Odborné komise pro litinu. Doc. Mores zajistil kvalitní odborný program i výbornou organizaci. Za to a že mne pozval k aktivní účasti panu Moresovi velmi pěkně děkuji. pohled do plena

Zvolil jsem jiný koncept přednášky o podpoře termické analýzy při řízení metalurgie proti poslednímu jednání komise. Důraz jsem kladl na PROČ. Proč by slévárny měly pracovat jinak s daty, proč by se měly VRÁTIT k termické analýze, protože řada z nich od termické analýzy odešla - ano, je to tak. Dá se vyrábět bez termické analýzy, ale jak být stejně úspěšný jako konkurent, který má lepší „nářadí“ a na tom nikdo nic nezmění, že „nářadí dělá mistra“. Nejde jenom o to mít OK kvalitu v průměru za rok, ale na většině odlitků, umět vyrábět složité odlitky s vysokou přidanou hodnotou a hlavně hospodárně. Předvedl jsem na 3 příkladech sléváren kalkulaci vsázky, kdy lze změnami generovat až 10% úspory na jednicových nákladech a podle nataveného množství vytvořit úspory v řádech milionů Kč ročně. Nové pece nebo formovací linka nedělají špičkovou slévárnu. Taková slévárna může klidně zkrachovat, pokud nemá kvalitně řízené procesy. Bez změn v řízení metalurgie ovšem tyto úspory nelze realizovat - nyní slévárny mají příležitost po tomto řešení sáhnout. Řešení, které např. slévárnám v Německu vytváří prostor být stále konkurenceschopný i přes vysoké mzdové náklady. V závěru přednášky jsem prezentoval naměřené křivky termické analýzy AccuVo® z praxe. Je evidentní, že bez spolehlivé termické analýzy stability kvality tekutého kovu NELZE dosáhnout. Pokud tomu někdo nevěří, stačí si měření objednat (a můžeme uzavřít i sázku). Rád bych zdůraznil, že neprodávám termickou analýzu, ale systém a know-how, jak zaručit prosperitu. Svítící čísla na zdi tavírny nebo dokonce křivky proces neuřídí, aby byl skutečně stabilní.

Přestože jsme v jednací místnosti měli odpoledne přes 30 stupňů, tak jsme vyslechli i krásnou poslední přednášku o historii hutnictví železa v okolí Ranska od dr. Ivo Lány. Takže další setkání je blízko - na GIFA v Düsseldorfu!