Přes 300 účastníků převážně z České republiky a Slovenska, 50 přednášek s diskusemi v 7 odborných sekcích, převládající positivní pohled do budoucnosti, skvělá organizace, výtečná atmosféra společenského večera. Děkuji organizátorům z ČSS za příležitost přednášet o kontinuálním zlepšování (I druhý den odpoledne vysoká účast - děkujeme!). Jde o tak významný proces zajišťující konkurenceschopnost výrobní firmy, že jsem se mu letos věnoval. Právě v době zpomalení ekonomiky je vhodná příležitost se ve fabrikách intenzívně věnovat analyzování plýtvání a následným opatřením, případně se zaváděním vhodných metod začít. Přístup lze volit individuální, ale nosné schéma je nutné dodržovat. foto

Upozornil jsem na řadu překážek, které brání udržitelnosti aktivit, snižují přínosy. Bez vhodné firemní kultury rovněž není naděje na úspěch. Snad bych ještě zdůraznil, že volit vlastní originální cesty, když je vše dávno vymyšlené a ověřené, je opravdu mrhání energií a financemi. Pojďme společně zvýšit výkonnost procesů v slévárnách apod. výrobních firmách.