Rád bych se s Vámi podělil o paralelu mezi slévárenstvím a covidovou krizí. Přibližně před 15 lety pronikla technologie CT-scanu do výroby odlitků. Obor získal možnost nahlédnout detailně do nitra struktury hliníkových odlitků a objevit tak skutečný výskyt vnitřních vad ve formě dutin (ať už plynových, vzduchových nebo jako důsledek nedosazovaného smršťování kovu při tuhnutí) a to nedestruktivním způsobem a poměrně produktivně. Objevili se samozřejmě chytráci, kteří měli tendenci okamžitě takové díly označit za neshodné. Skokově stoupla „zmetkovitost” a konstruktéři byli vyděšeni, co se montuje za odlitky do aut, letadel atd. Mimochodem, scan Al-odlitku s řezy 0,5 mm Vám umím zajistit.

A co vidíme dnes v zdravotnictví – testováním lidí na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 odhalujeme úplně všechny, kteří mají v těle i nepatrné množství viru a NEJSOU NEMOCNÍ. Ale každému občanovi se dostává statistika a z toho plynou matematické odhady, jaké velké nebezpečí jemu, příjemci zprávy o počtu nakažených, hrozí.

Tvrdím, že jde o přesný opak kritického myšlení.

Doporučuji si přečíst: ODKAZ