Nejdůležitější a největší akce českých a slovenských slévačů, tentokrát již 57. Slévárenské dny se uskutečnily 9.-10.11.2021 opět v Brně. Po 2leté pauze způsobené Covidem s velkou radostí vítáme možnost se této akce aktivně účastnit s německým partnerem apromace data systems GmbH a slévačům jsme nabídli přednášku Slévárenský výrobní systém APROMACE – rozsah implementace a přínosy na příkladu slévárny vyrábějící odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.

 Detycon a Apromace na SD2021

S firmou APROMACE nabízíme slévárnám výrobní systém nejenom pro tavírny, tzn. metalurgické procesy, ale komplet celý výrobní tok. Samozřejmě MES nabízíme nejenom slévárnám a máme bohaté reference především v Německu. Digitalizace má praktický a ekonomický smysl jen pokud jsou všechna relevantní data shromážděna na jednom místě, v jedné databázi, a záznam dat je v maximálně míře automatizován. Bonusem je využití zpracování dat na automatické řízení klíčových procesů. My například umíme digitální tavící deník a automaticky řídit modifikaci a očkování litin podle aktuálního stavu litiny v peci a následně pánvi.

Na našem stánku nabízíme nejenom MES s termickou analýzou a měřákem teploty taveniny od firmy TSK GmbH, ale i papírové vtokové systémy pro výrobu litinových odlitků od stejné firmy. Věnujeme se i prodeji nauhličovadel a nátěrů od největšího výrobce grafitových produktů pro slévárny v Evropě firmy James Durrans. Na stánku jste srdečně vítáni.