# bezpečnost na prvním místě

# podpora našich zákazníků

V zájmu bezpečnosti našich zákazníků a v reakci na četné dotazy, jak jsme jako společnost s dlouholetými zkušenostmi a znalostmi při tvorbě chemických přípravků schopni se adaptovat, jsme se rozhodli zahájit výrobu NOYEN PROTECT+.

DETYCON zastupuje NOYEN na vybraných trzích od r. 2019. NOYEN je společnost vyrábějící chemikálie pro procesy technického mytí. Aktuální situace si vyžaduje pomoc a aktivitu všech, kteří jsou technicky a organizačně vybaveni! Proto vznikl produkt NOYEN PROTECT+ pro hygienickou dezinfekci rukou vykazující baktericidní, fungicidní a virucidní účinky.

Bezpečnostní list ke stažení

NOYEN Protect

Koronavirová pandemie mění svět. Akceschopnost se nyní projeví v plné šíři.

DETYCON zastupuje společnost EVOTEC na vybraných trzích od r. 2019. Tradiční výrobce obleků na roboty, společnost EVOTEC Sp. z o.o. z polského Lublinu, začíná vyrábět ochranné ústenky. K výrobě používá materiál totožný s materiálem pro nemocniční užití. Produkt lze objednat telefonicky nebo e-mailem:

maseczka cz

Preferuji vědecko-technický přístup k popisu funkce produktů a procesů, proto doporučuji s ohledem na téma ROUŠKY relevantní odkaz:

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/cesti-vyzkumnici-testuji-jak-rousky-z-tricek-a-kapesniku-zachyti-koronavirus-40317198?seq_no=6&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Vážený zákazníku a obchodní partnere,

Vážené dámy a pánové,

blíží se nám opět závěr roku plného zážitků. Doufám, že se Vám podařilo dosáhnout svých cílů a mohli jste uskutečnit svá přání. Nejen profesně, nýbrž především v soukromé oblasti. Právě v našich neklidných dobách je pro mne důležité poděkovat mým zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci plnou důvěry a stability. Přeji Vám klidný a radostný vánoční čas a dobrý start do nového roku.

Srdečně Váš

Marko Grzinčič

vanoce

Před závěrem roku se sešla OK pro litinu opět na akademické půdě a já měl příležitost představit MES (Manufacturing Execution System) pro slévárny od společnosti Apromace GmbH. Při správné implementaci se dá hovořit o skutečném Průmyslu 4.0. Účastníci tak mohli nahlédnout do systému, který používají nejmodernější slévárny v Německu. Systém sjednocuje např. digitální výstupy zařízení pro tavírnu a konkrétně termická analýza od TSK GmbH zde hraje klíčovou roli při uvolňování taveb, řízení aických dávkovačů legur, modifikátorů nebo očkovadel. MES je aktivně propojený s ERP slévárny. Investice do MES je investicí do digitalizace procesů a vytváří předpoklady vysoké konkurenceschopnosti firmy. MES Bild

Rozsah implementace se volí na míru zákazníkovi.

Přes 300 účastníků převážně z České republiky a Slovenska, 50 přednášek s diskusemi v 7 odborných sekcích, převládající positivní pohled do budoucnosti, skvělá organizace, výtečná atmosféra společenského večera. Děkuji organizátorům z ČSS za příležitost přednášet o kontinuálním zlepšování (I druhý den odpoledne vysoká účast - děkujeme!). Jde o tak významný proces zajišťující konkurenceschopnost výrobní firmy, že jsem se mu letos věnoval. Právě v době zpomalení ekonomiky je vhodná příležitost se ve fabrikách intenzívně věnovat analyzování plýtvání a následným opatřením, případně se zaváděním vhodných metod začít. Přístup lze volit individuální, ale nosné schéma je nutné dodržovat. foto

Upozornil jsem na řadu překážek, které brání udržitelnosti aktivit, snižují přínosy. Bez vhodné firemní kultury rovněž není naděje na úspěch. Snad bych ještě zdůraznil, že volit vlastní originální cesty, když je vše dávno vymyšlené a ověřené, je opravdu mrhání energií a financemi. Pojďme společně zvýšit výkonnost procesů v slévárnách apod. výrobních firmách.

Od července letošního roku spolupracuji se společností NOYEN z polského Lublinu. NOYEN se dynamicky prosazuje na nových trzích a přispěla k tomu i letošní účast na veletrhu parts2clean v Stuttgartu ve dnech 22.-24. října. S velkou radostí jsem se opět potkal s majitelem a CEO společnosti panem Kurantem a nechali jsme se vyfotit před vlajkovou lodí kompaktních myček NOYEN řady 400 pro servisně přívětivé a především ekologicky příznivější mytí na vodní bázi.

 Parts2Clean2019

NOYEN měl společný stánek s německou firmou EVT, která vyrábí myčky na bázi rozpouštědel. Vzájemně si obě firmy pomáhají s prodejem a servisem zařízení a pokrývají chemicky celé spektrum technického mytí (vodní báze, modifikovaný alkohol, uhlovodík a chlorovaný uhlovodík), podpořené fyzikálními procesy (ponor, postřik, ultrazvuk a ofuk tlakovým vzduchem).