"zmáčkli jste #ENTER ?"  25.-29.6. jsme byli na GIFA v hale 13 pro Vás. Tým odborníků ze společností TSK GmbH a Apromace GmbH poskytoval informační servis v oblastech metalurgie železných i neželezných slitin, systémů řízení výroby a řady inovativních řešení pro slévárny.Gifa hala 13

V hale 13 jsme řešili VAŠE POTŘEBY.
Gifa stanek 

4. června jsem se na ČVUT setkal s dalšími 34 účastníky 78. jednání Odborné komise pro litinu. Doc. Mores zajistil kvalitní odborný program i výbornou organizaci. Za to a že mne pozval k aktivní účasti panu Moresovi velmi pěkně děkuji. pohled do plena

Zvolil jsem jiný koncept přednášky o podpoře termické analýzy při řízení metalurgie proti poslednímu jednání komise. Důraz jsem kladl na PROČ. Proč by slévárny měly pracovat jinak s daty, proč by se měly VRÁTIT k termické analýze, protože řada z nich od termické analýzy odešla - ano, je to tak. Dá se vyrábět bez termické analýzy, ale jak být stejně úspěšný jako konkurent, který má lepší „nářadí“ a na tom nikdo nic nezmění, že „nářadí dělá mistra“. Nejde jenom o to mít OK kvalitu v průměru za rok, ale na většině odlitků, umět vyrábět složité odlitky s vysokou přidanou hodnotou a hlavně hospodárně. Předvedl jsem na 3 příkladech sléváren kalkulaci vsázky, kdy lze změnami generovat až 10% úspory na jednicových nákladech a podle nataveného množství vytvořit úspory v řádech milionů Kč ročně. Nové pece nebo formovací linka nedělají špičkovou slévárnu. Taková slévárna může klidně zkrachovat, pokud nemá kvalitně řízené procesy. Bez změn v řízení metalurgie ovšem tyto úspory nelze realizovat - nyní slévárny mají příležitost po tomto řešení sáhnout. Řešení, které např. slévárnám v Německu vytváří prostor být stále konkurenceschopný i přes vysoké mzdové náklady. V závěru přednášky jsem prezentoval naměřené křivky termické analýzy AccuVo® z praxe. Je evidentní, že bez spolehlivé termické analýzy stability kvality tekutého kovu NELZE dosáhnout. Pokud tomu někdo nevěří, stačí si měření objednat (a můžeme uzavřít i sázku). Rád bych zdůraznil, že neprodávám termickou analýzu, ale systém a know-how, jak zaručit prosperitu. Svítící čísla na zdi tavírny nebo dokonce křivky proces neuřídí, aby byl skutečně stabilní.

Přestože jsme v jednací místnosti měli odpoledne přes 30 stupňů, tak jsme vyslechli i krásnou poslední přednášku o historii hutnictví železa v okolí Ranska od dr. Ivo Lány. Takže další setkání je blízko - na GIFA v Düsseldorfu!

S radostí jsem se aktivně zúčastnil 8. Holečkovy konference - Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů dne 20.3.2019 v hotelu Skalský dvůr. Proto s radostí, neboť potkávám na této konferenci slévárenské odborníky z fabrik, škol a u dodavatelů a za roky setkávání a spolupráce se z nás stali přátelé. A také proto, že se člověk vždy něco nového dozví, podívá na nová místa a povyprávíme si, jak se komu daří.

foto ze slu

Konferenci jsem "objevil" v roce 2011, kdy se konal 4. ročník - slévači neželezných slitin se totiž schází každý 2. rok. Tehdy i letos jsem měl přednášku o termické analýze. Metoda měření a hodnocení křivky tuhnutí odebraného vzorku taveniny se stále rozvíjí a v přednášce jsem se věnoval tomu, kde všude lze pokrok nalézt. Inovace vane ze západu, jak to bývá obvyklé. Společnostem TSK a Apromace se podařilo vyvinout produkt, který našel uplatnění v německých slévárnách Al-slitin. Na rozdíl od konvečních zařízení lze Accu-Vo využít pro řízení metalurgie, protože je přístroj jako celek dostatečně přesný a rychlý, vzorek má stále konstatní objem, plnění formičky je pod kontrolou vtokového systému (náhrada otevřeného kelímku) a především se propojením výsledků s dalšími parametry taveniny a technologií dá predikovat kvalita odlitků, resp. lze procesy nastavit a řídit tak, aby kvalitativní neshoda byla minimální.

Využijme i v Čechách a na Slovensku možnost zlepšit hospodaření sléváren skrze inovace.

19.3.2019 se konalo již 59. zasedání Odborné komise ekonomické při České slévárenské společnosti v Brně a Bořeticích. Tentokrát byla hostitelská slévárna společnost UXA s r.o. - díky za špičkovou atmosféru a podporu.

DSC01753

Rád bych poděkoval všem účastníkům zasedání za pozornost při přednášce k nosnému tématu "ANALÝZA HOSPODÁŘSKÉHO VÝKONU SLÉVÁRNY Z POHLEDU EFEKTIVNOSTI PŘIJATÝCH OPATŘENÍ NA MAXIMALIZACI VÝKONU".

K rozproudění diskuse jsem pohovořil o hlavních předpokladech a největších překážkách při implementaci nástrojů kontinuálního zlepšování. Nebo by se aktivity daly pojmenovat jako ty, co slouží k naplnění strategie firmy, strategických cílů, ať už jsou jakékoliv. Berme jako fakt, že zlepšování je také proces a má své zákonitosti. Pojďme vnímat co, co je už dokázané. Nepostupujeli se správně, okrádá se slévárna o přínosy z ověřených postupů, nevyužije svůj potenciál. Následně jsme se společně bavili, jakým způsobem a v kterých všech oblastech si lze ve vybraném kruhu sléváren vyměňovat zkušenosti, což je hlavním cílem existence odborných komisí. Proces analýzy skutkového stavu včetně metriky, jak sestavit týmy a definice zadání pro řešitelské týmy ve slévárnách, jak měřit a reportovat výsledky a vůbec jakou metodikou v týmech pracovat atd. jsou oblasti, kde mohou v komisi spolupracovat zástupci velkých i malých sléváren, sléváren, které mají různý rozsah procesů přidávajících hodnotu produktu a v žádném případě se obávat nežádoucího odkrývání důvěrných informací. Sdílení know-how v komisi není ztráta, když se skutečně produktivně diskutuje a "na palubě" jsou správní "hráči". 

Jak dál? V komisi jsme oslovili slévárny a vyčkáme jejich aktivit. Potenciál je, myslím, velmi atraktivní, protože jedno je jisté - ať už si na OK budeme sdělovat zkušenosti více nebo méně, každá jedna slévárna MUSÍ svoje zdroje využívat efektivně, rozvíjet je.

Dne 6.12.2018 se konalo 77. jednání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a 51. setkání slévačů ČSS středních Čech na ČVUT v Centru technologických informací a vzdělávání. Děkuji pořadatelům za možnost prezentovat možnosti termické analýzy pro slévárny železných slitin - metodu využívající AccuVo-Cup® (patentově chráněné dvojkomorové speciální formičky). Pozornost byla věnována i nabírání vzorků taveniny, kdy je tak důležité dbát na minimální ztráty teploty a neovlivňovat chemicky vzorek. Bylo mi ctí potkat zástupce hostující univerzity, sléváren a dodavatelů slévárnám. Velmi se těším na další setkání komise. Přeji všem účastníkům úspěšný závěr roku a krásné vánoční svátky.

Aktualita foto stanek MG 3Brno, Hotel Avanti

Odkaz: http://www.slevarenskedny.cz/

Dr. Grzinčič se účastní Slévárenských dnů již od roku 1999. Na 36. ročníku přednesl svoji vůbec první přednášku Optimalizace procesu plnění formy při výrobě náročných odlitků ze slitin hliníku pro automobilový průmysl. Tentokrát se konal již 55. ročník a aktivním vstupem v sekci ekonomické se věnoval tématu Budování excelence ve slévárenském prostředí. Letošní ročník byl mimořádný tím, že DETYCON měl pemiéru a svůj vlastní stánek jako jeden z 19 vystavovatelů! Paní Mgr. Dagmar Grzinčič a Dr. Marko Grzinčič představili potencionálním zákazníkům spektrum nabízených poradenských služeb, inovativních zařízení a produktů pro slévárny železných i neželezných slitin. Reference termické analýzy AccuVo®, měřiče teploty využívající ponorné termočlánkové sondy, keramické naběračky taveniny nebo odvzdušňovací sítka do bentonitových forem jsou natolik věrohodné a zvučné, že není pochybností o funkcionalitě a hospodárnosti použití. V nabídce je rovněž práce s daty. Kdo neměří, neřídí – tímto pravidlem se řídí všechny vyspělé slévárny bez ohledu na titulky v novinách Průmysl 4.0. Chceme zvyšovat produktivitu, snižovat ztráty, šetřit energii a čas. Zákazníci měli možnost se seznámit, jak data sbírat, jakou formou snímat fyzikální veličiny, jaký přenos, zpracování, vizualizaci a archivaci Detycon Solutions spolu s partnerskou firmou nabízí. Důraz klademe na minimalizaci chyb z ručních zápisů operátorů – člověk do sběru dat nezasahuje. Spojením IT profesionálů, zkušeného slévárenského technologa s praxí six sigma a statistických softwarů a týmu zákazníka dosahujeme nápravná opatření na zajištění udržitelné konkurenceschopnosti slévárny. Připojte se k firmám sázejícím na inovativní řešení a kontaktujte nás!