DETYCON sílí a je stále blíž zákazníkům.

Na začátku roku jsem v 4 slévárnách měřil termickou analýzou Apromace s kelímky AccuVo metalurgickou kvalitu tekutého kovu, když jeden z těchto zákazníků si ji v červenci od nás pořídil. Do konce září je plánovaný zkušební provoz a následně se mohou zájemci z řad sléváren hlásit k předváděcí akci za provozních podmínek.

Aktuality 1 pol 2022

Že máte termickou analýzu, nerozhoduje. Náš systém je z kategorie průmysl 4.0 a vše doposud dostupné překonává, avšak vyžaduje angažovaný personál a zájem se významně posouvat.

 Na začátku února jsme u významného potenciálního zákazníka za osobní pomoci experta z James Durrans GmbH provedli zkoušky nátěrů forem a jader pro zajištění kvalitních povrchů odlitků – akce byla úspěšná a máme radost, že jsme mohli zákazníkovi nabídnout vyšší přidanou hodnotu - zákazník začal odebírat sériové dodávky.

V únoru jsme v slévárně vyrábějící odlitky pro automotive gravitačním litín Al-slitin úspěšně otestovali zcela originální digitální měřák teploty taveniny s RFID identifikací místa měření a bezdrátovým přenosem dat od firmy TSK GmbH - typický příklad průmyslu 4.0. Pevně věříme, že tento německý zákazník si přístroj v budoucnu pořídí, příp. produkt nalezne uplatnění v slévárnách, které mají vysoký počet udržovacích nebo dávkovacích pecí a tak jako tak provádí manuální kontrolu teploty taveniny.

Od 9. března se věnuji intenzívně zákazníkovi v oblasti automotive, slévárně odlitků z kategorie safety parts, která je součástí opravdu významné nadnárodní skupiny GIS. Primárním úkolem je rozvoj týmu ve schopnosti samostatně zvládat analýzy a řešení problémů. Úspěch měříme parametrem kvalitativní produktové neshody. Six sigma opět nezklamala a po 3 měsících práce byly nalezeny kořenové příčiny chronických TOP problémů (rozměry odlitků, slévárenské vady způsobené formovací směsí).

Člověk na sobě musí pracovat – zúčastnil jsem se 19.4. placené ukázky koučovacího rozhovoru – MasterClass, pořádanou NeuroLeadership. Z toho samého důvodu se zúčastním 22.-23.9. LeanSummit Czechoslovakia pořádaným SC&C Partner.

28. dubna jsem se zúčastnil mezinárodní konference Spolupráce, která se tentokrát konala v Rajeckých Teplicích a měl tradičně přednášku ze slévárenského oboru. Věnoval jsem se popularizaci diferenční termické analýzy pro řízené tuhnutí slévárenských slitin¨.

9. června jsme se zúčastnili EUROGUSS, když hlavní aktivita byla podpora prodeje produktů RAGA.

14. června se konalo 66. zasedání Odborné komise ekonomické při České slévárenské společnosti a jako dlouholetý člen OK jsem měl prezentaci k záměru a stanovení cíle k vymezení tématu do „kolečka“: "Roste v českých fabrikách produktivita? Měření růstu produktivity slévárny a přístupy k jejímu zvyšování.

22. června se konalo na ČVUT v Praze již 81. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem a my jsme byli u toho – přednášel jsem o využití termické analýzy při řízení metalurgie litin s důrazem na očkování litiny. Kelímky AccuVo umožňují ověřit reakci taveniny na očkovadlo, ještě než se vlastní sériové očkování provádí.

18. července jsem měl mimořádnou příležitost navštívit potenciálního zákazníka z oblasti automotive a lití pod vysokým tlakem společně s majitelem a ředitelem společnosti RAGA. Není nad to, moci prezentovat zcela konkurenceschopné produkty u zákazníka osobně, když téma podává ten nejzasvětěnější. Moci si vyslechnout, kam směřují TOP zákazníci, moci přímo na hale dávat podněty na zlepšení.

V poptávkovém řízení jsou projekty Internet věcí nebo automatické kontroly odlitků na porositu v hůře indikovatelné oblasti dílu pro slévárnu lití pod vysokým tlakem, mycích zařízení pro zajištění technické čistoty pro 2 velké klienty. Začali jsme dodávat návleky na roboty do skupiny Valeo. S potěšením rovněž můžeme konstatovat, že se nám i přes celosvětové logistické problémy podařilo stabilní zákazníky - slévárny litin, bezproblémově zásobovat nauhličovadly a nátěry; tlakové slévárny zásobovat náhradními díly jet cooling. S pokorou hledíme vpřed, a především našim zákazníkům i dodavatelům přejeme hodně sil při zvládání dynamických výkyvů cen energií, surovin a subdodávek.

Vážení zákazníci, přátelé a návštěvníci webu, čas adventu je tady. Nevím, jestli tento čas patří k nejoblíbenějším částem roku, protože já jsem často doháněl resty a pracoval "celý nadšený" i o víkendech a konec roku stonal. Od té doby, co žiju 7denní víkend, coby inspirace od Ricardo Semlera - neznamená to, že jsem 7 dní durch na horách :-), lépe hospodařím s časem a věnuji se pouze efektivním činnostem, rozhodně se o to snažím - tak si tento čas umím užít. Rád bych Vám při té příležitosti popřál krásný adventní čas, prožijme jej spolu v rodinách zas. Zapálíme čtyři svíce, zase spolu, co chtít více. Rozjímejme, přejme si, v čase snů před Vánoci.

DETYCON wishes you nice Advent 2021

Nejdůležitější a největší akce českých a slovenských slévačů, tentokrát již 57. Slévárenské dny se uskutečnily 9.-10.11.2021 opět v Brně. Po 2leté pauze způsobené Covidem s velkou radostí vítáme možnost se této akce aktivně účastnit s německým partnerem apromace data systems GmbH a slévačům jsme nabídli přednášku Slévárenský výrobní systém APROMACE – rozsah implementace a přínosy na příkladu slévárny vyrábějící odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.

 Detycon a Apromace na SD2021

S firmou APROMACE nabízíme slévárnám výrobní systém nejenom pro tavírny, tzn. metalurgické procesy, ale komplet celý výrobní tok. Samozřejmě MES nabízíme nejenom slévárnám a máme bohaté reference především v Německu. Digitalizace má praktický a ekonomický smysl jen pokud jsou všechna relevantní data shromážděna na jednom místě, v jedné databázi, a záznam dat je v maximálně míře automatizován. Bonusem je využití zpracování dat na automatické řízení klíčových procesů. My například umíme digitální tavící deník a automaticky řídit modifikaci a očkování litin podle aktuálního stavu litiny v peci a následně pánvi.

Na našem stánku nabízíme nejenom MES s termickou analýzou a měřákem teploty taveniny od firmy TSK GmbH, ale i papírové vtokové systémy pro výrobu litinových odlitků od stejné firmy. Věnujeme se i prodeji nauhličovadel a nátěrů od největšího výrobce grafitových produktů pro slévárny v Evropě firmy James Durrans. Na stánku jste srdečně vítáni.

5.října ´21 jsme se sešli nejprve v slévárně KASI v Chvaleticích a následně jednali v Veletově u Kolína v relativně skromném počtu 16 účastníků. Exkurze v moderní a velké slévárně KASI byla inspirující, naneštěstí stále jede jen na částečný provoz. Hned 2 slévárny tlakového lití hliníku se rozšiřují a to DGS stavbou druhého závodu ve Frýdlantu u polských hranic (první je v Liberci) a AS-Casting stavbou nové haly v Novině pod Ralskem. Brembo v Ostravě (gravitační lití Al-slitin do kokil) již nový závod dostavěl. Positivní zpráva je plánovaná rekonstrukce slévárny Tatra Metalurgie.

OK EKO rijen 2021

Co nás již netěší a museli jsme zmínit, je plánované zavření velmi dobré a velké slévárny litiny SAINT-GOBAIN PAM CZ, s.r.o. Králův Dvůr, to zní až neuvěřitelně a rozšiřuje se tak počet zanikajících sléváren po zavření Viadrusu v 1. pol. ´21. Kolečko bylo opět skvělé. Diskuse probíhala především k tématu zdražování surovin, když např. hořčík zdražil 8x a rostoucím cenám dopravy - přeprava kontejneru 24t z Číny je 10.000 $.Dnes se dodává materiál z Asie bez závazného termínu dodání; stát se může i to, že loď mine evropský přístav a stahují se kontejnery z Británie. Zajímavé rezonující téma bylo k rezistenci různých úrovní organizační struktury na změny. Management musí vytrvat a důsledně dotáhnout projekt do cíle.

 

Dnešní svět turbulencí je extrémně náročný a úspěšné přežití v něm klade vysoké nároky na každého z nás. Slévárenství je obor, který ekonomické výkyvy postihuje velmi citelně, protože je téměř na počátku řetězce tvorby hodnot. Odlitky jsou většinou součástí investičních projektů a v případě krize se neinvestuje. Výkyvy více jak pokles 50 % poptávky nejsou výjimkou. Zároveň slévárenství je tu s námi přes 5000 let a to je známka enormní stability. Odlitky tu budou dalších 5000 let, o tom nelze pochybovat. Zdali budeme ve svých příbytcích stále používat litinové radiátory, to neumím říci :-) Buďme pyšní na svůj obor, prohlubujme svoje znalosti včetně těch mimo obor – především systémy štíhlé výroby a vedení lidí, předávejme svoje zkušenosti dál, rozvíjejme tak národní ekonomiku. K tomu Vám do roku 2021 přeji pevnou vůli, vytrvalost ale i trpělivost, odvahu, dobrá rozhodnutí, schopné a pracovité lidi okolo sebe, rozhodnost a schopnost naslouchat. Buďte zdrávi!

Váš

Marko Grzinčič

 5000 Jahre a

Rád bych se s Vámi podělil o paralelu mezi slévárenstvím a covidovou krizí. Přibližně před 15 lety pronikla technologie CT-scanu do výroby odlitků. Obor získal možnost nahlédnout detailně do nitra struktury hliníkových odlitků a objevit tak skutečný výskyt vnitřních vad ve formě dutin (ať už plynových, vzduchových nebo jako důsledek nedosazovaného smršťování kovu při tuhnutí) a to nedestruktivním způsobem a poměrně produktivně. Objevili se samozřejmě chytráci, kteří měli tendenci okamžitě takové díly označit za neshodné. Skokově stoupla „zmetkovitost” a konstruktéři byli vyděšeni, co se montuje za odlitky do aut, letadel atd. Mimochodem, scan Al-odlitku s řezy 0,5 mm Vám umím zajistit.

A co vidíme dnes v zdravotnictví – testováním lidí na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 odhalujeme úplně všechny, kteří mají v těle i nepatrné množství viru a NEJSOU NEMOCNÍ. Ale každému občanovi se dostává statistika a z toho plynou matematické odhady, jaké velké nebezpečí jemu, příjemci zprávy o počtu nakažených, hrozí.

Tvrdím, že jde o přesný opak kritického myšlení.

Doporučuji si přečíst: ODKAZ