DETYCON Solutions s.r.o.

motto: „Když se chce, nic není nemožné.“

 Dr Grzini foto 2022

Dr. Ing. Marko Grzinčič_jednatel DETYCON Solutions s.r.o.

Mám rád, co dělám, miluji práci s tekutou hmotou a toho se držím celý svůj pracovní život, ať to byla litina, hliník, nebo sklo. Jsem nadšený z tvorby produktů, které takto vznikají. Jsem pokorně vděčný za spolupráci se všemi, které jsem po firmách potkal, svým šéfům, zákazníkům a především lidem, s kterými jsem byl v týmech. Miluji učení se a hledání zákonitostí v dění okolo nás včetně podstaty odchylek a problémů. Nesnáším nespravedlnost, lenivost (většinou tací i lžou), plané řeči, firemní politikaření a aroganci moci.

Co je můj příběh? Je o postupném osobním vývoji ze studenta přes vědeckého pracovníka, manažera, po podnikatele a obchodníka. Neboť moje profesní praxe zahrnovala velmi různorodá prostředí, zažil jsem tak naprosto nesrovnatelné podmínky k práci, situace a firemní kultury, zažil jsem moudré lídry i opačné existence, pomáhal jsem opakovaně postavit zdrcené firmy na kolenou dokonce až na světovou extratřídu, když k tomu byly vytvořeny podmínky. Vím proč se tak stalo, protože jsem byl ve firmě dostatečně vysoko, abych poznal souvislosti a zároveň ne tak vysoko, abych si změny neodpracoval. To vše jsem si zažil opakovaně, takže mohu porovnávat a odvozovat závěry.

Na základě mého příběhu mám to sebevědomí zprostředkovat zákazníkům ověřené postupy a pomáhat je vést nejenom k vyšší efektivitě a kvalitě značky, ale i udržitelné produktivitě a vyspělé firemní kultuře. Měl jsem na školách i ve fabrikách ohromné štěstí na lidi, kteří mne vedli, pomáhali a učili. Ve svém oboru znám firmy nebo odborníky, kteří rozumí svému řemeslu a na které se mohu obrátit. Na základě toho všeho Vám pomohu vyřešit problémy, s kterými se potýkáte. Já ty problémy umím popsat možná lépe, než si umíte jejich podstatu představit a znám jejich řešení.

Pandemie koronaviru vrhla svět do horších ekonomických problémů než finanční krize v r. 2008. Tehdy šlo o nedostatek likvidity a nyní jsme zažili změny v struktuře poptávky. Během krize se ve fabrikách plošně šetřilo, ale zároveň stát nejenom do nich rval vytištěné peníze. Jeden z důvodů vysoké inflace je zřejmý. Zvedat ceny odlitků může slévárna do té doby, dokdy si budou zákazníci kupovat finální výrobky. Že to někteří přehnali a zákazníci odlitky nakupují např. v levnějším Polsku...? Jakoby toho nebylo málo, energeticky náročné slévárenství dusí energetická krize. I za dobrých časů, šetření ještě neznamená dobré hospodáření. "Utáhnout kohoutky", nakupovat levně, umí každý. Zamyslete se, jak věci zlepšit, jak opustit mantru "TO STAČÍ". Identifikujte životně důležité oblasti fungování firmy, inovace v šuplíku uveďte do života, poperte se o příležitosti, veďte jednotlivce a týmy správným směrem, to je CESTA. Tzv. "krize" je ideální příležitost k očistě organismu a paradoxně růstu. Snižování objemu výroby je ideální příležitost soustředit se na využití interních potenciálů k zvyšování efektivnosti výroby i podpůrných procesů.  Přestože osobně vidím hlavní šance v oblastech UČENÍ SE a ÚDRŽBY, tzn. oblasti v době plné výroby často redukované na minimum ("vždyť není čas"), tak se stále osobně přesvědčuji, že firmy přehlíží možnosti zlepšování a plýtvají, lidský potenciál nevyužívají, dělají manažerské chyby. Tato doba zároveň přeje prosazování mladých firem, inovativních, mnohdy nabízejících kvalitu levněji než firmy zavedené. To platí i pro nás a naše partnery - využijte toho.

Nezapomeňte, když lidé vnímají smysl své práce, vládne okolo nich spravedlnost a vzájemné porozumění, dosahují vyšších výkonů a ovykle jsou i šťastní.

Jak reagovat na současnou situaci? Rozhodně je to řešitelné, neboť stále a pořád bude platit, že když se chce, jde všechno, resp. nic není nemožné :-)

Směrem k zákazníkům intenzívně komunikujte a poskytujte jim nadstandardní zákaznický servis. Jestliže váš produkt nebude trh dlouhodobě potřebovat, je nutné nalézt produkt nový. Buďte inovativní, což může vést k vyšší přidané hodnotě na jednotku prodeje - buď si můžete dovolit zdražovat, nebo skrze zvýšenou produktivitu a nižší náklady a zásoby levněji vyrábíte. Například tím, že digitalizujete a tím odstraňujete chyby v rozhodování lidí, jste rychlejší a máte vůbec šanci obsáhnout všechny úkoly. Vždy to bylo, je a bude o informacích, jejich rozsahu, kvalitě a které máte včas. Mnohdy o dobré intuici - pokud máte zároveň i positivní mysl.

Rozhodující bude nyní váš manažerský postoj - zaměstnanci nyní očekávají vaši statečnost a kuráž fungovat dál. Krizová situace si vyžaduje vaši rozhodnost a že lidi vedete, absolutní vytěsnění postojů "nevím". Jasně komunikujte fakta. Měřte denně produktivitu zaměstnanců a procesů, určujte "má se stát...". Identifikujte škodlivé projevy a nekompromisně situace řešte. Nějaké poznání do placu:

Nejtvrdším platidlem nejsou peníze, je to důvěra.

Šetřením ještě nikdo nikdy nezbohatl.

Ať si o všem myslíte, co chcete, trh má vždy pravdu.

S úctou, Marko Grzinčič

 

01Dr. Grzinčič
od 2018: Aktivity Detycon Solutions s.r.o., majitel
2016: Manažer Beneš a Lát a.s.
2015: Ředitel závodu Illichmann Castalloy s.r.o., Žarnovica, Slovensko
2013: Ředitel R&D, Preciosa a.s., Jablonec n. Nisou
2008: Vedoucí procesního inženýrství, Nemak Slovakia s.r.o.
2005: Vedoucí výroby, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar n. Hronom
2002: Vedoucí divize Slévárna litin, Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
2003: Obhajoba disertace, Dr.-Ing. v oboru slévárenství na Otto-von-Guericke univerzitě v Magdeburgu
2000: Vědecký pracovník na Otto-von-Guericke univerzitě v Magdeburgu, Institutu výrobních technologií a kvality
1998: Rigorózní zkouška Dr.-studia na Katedře strojírenské metalurgie TU Liberec
1995: Inženýr v oboru Materiálového inženýrství a tepelného zpracování, TU Liberec


DETYCON Solutions s.r.o.
je aktivní ve střední Evropě – kancelář máme v Liberci

DETYCON Solutions s.r.o. mise:
Společně k firemní excelenci.

DETYCON Solutions s.r.o. vize:
Trvalým růstem know-how zajistit rozvoj zákazníků na základě oboustranné důvěry a respektu, měřitelný nejenom profitem ale i spokojeností finálních zákazníků a úrovní firemní kultury.

DETYCON Solutions s.r.o. strategie:
- Dodávat či zprostředkovat prodej inovativního zařízení a zboží nejvyšší kvality za konkurenceschopnou cenu.
- Být spolehlivým partnerem v oblasti rozvoje zákazníků s důrazem na vývoj a optimalizaci produktů a procesů.
- Pracovat se zákazníky na správných řešeních se správnou metodikou i prioritou.
- Poskytovat svým zákazníkům udržitelná robustní řešení, neboť jsme schopni odhalit a definovat kořenové příčiny odchylek a problémů.
- Poskytovat nejvyšší úroveň poprodejní péče.
Pozn.: DETYCON Solutions s.r.o. nesděluje na svých webových stránkách SMART cíle (konkrétní hodnoty).

Dr. Grzinčič silné stránky:
- Nabízím své služby na základě praktických technických, organizačních a manažerských zkušeností v oblasti výroby i vývoje datující se od r. 1995, a na systematickém a analytickém přístupu k řešení technických i organizačních problémů.
- Stavím na zkušenostech získaných v nadnárodních korporacích i u soukromých národních firem, v multikulturálním i rigidně českém prostředí, přímo v automobilce i u dodavatele do automobilového průmyslu, a rovněž v typické zakázkové výrobě.
- Stavím na výsledcích – cíle byly vždy dosaženy. 
- Přijímám nejnáročnější výzvy - v případě zaměstnání se vždy jednalo o start "projektu" za podmínek krizového managementu ať už z pohledu zákaznické nespokojenosti nebo/a neudržitelného hospodaření nebo absence základních fcí, případně firemní kultury charakteristické zaměstnaneckou fluktuací.
- Know-how stavím na rozsáhlé síti kontaktů, protože slévárenství je typické multioborové řemeslo. V oboru mám dobré jméno.
- Neustále se rozvíjím díky kontinuálnímu studiu, síti kontaktů, účastí na konferencích, seminářích a školeních s cílem poskytovat zákazníkům nejvyšší znalostní servis.
- Jsem nadšený pro obor s více jak 5000letou tradicí – entusiasmus je kořením úspěchu.

Skrze vlastní zkušenosti a studium pramení základní hodnoty společnosti DETYCON a to VÝVOJ, DŮSLEDNOST a DŮVĚRA.

Společnost DETYCON Solutions s.r.o. již ve svém názvu demonstruje hodnoty, na kterých staví servis pro své zákazníky. Zkušenost nám velí vyzdvihnout vývoj (DEvelopmenT), důslednost (CONsistency) a důvěru (CONfidence). Bez vývoje postupně přirozeně zanikáme, nedůslednost nám bere vítr z plachet a stojí za většinou nezdarů a vzájemná důvěra posiluje již od začátku naši spolupráci. Všechno naše konání se soustředí na finálního zákazníka (You), který je středobodem našich aktivit – proto je symbol zákazníka "Y" uprostřed názvu firmy. Tyto hodnoty stály u zrodu společnosti DETYCON.

Zároveň si uvědomujeme, že důležitými hodnotami jsou detail&concentration, které nám pomáhají v jednotlivých fázích zlepšovacího cyklu DMAIC určit důležitý SOUHLAS (determine&consensus). Případně hovoříme o debate&conviction, kdy vedené debaty ústí v přesvědčení všech členů týmu o nalezení nejvhodnějšího řešení. Zmiňme i delight&conclusion, což vyjadřuje radost z dotažených úkolů. Všechny tyto hodnoty a jejich spojení v DETYCON Solutions naleznete v grafickém znázornění níže.


HODNOTY

motto: „Každé NE je začátkem ANO.“