DETYCON Solutions s.r.o.

motto: „Když se chce, nic není nemožné.“

Rok 2019 je již minulostí. Rád bych všem obchodním partnerům a návštěvníkům webu popřál dobrý start r. 2020, který otevírá novou určitě šťastnou dekádu, přeji vám pevné zdraví a dobrou mysl.

Budget na rok 2020 jsme začali čerpat. Vzhledem ke všem zprávám o stavu ekonomiky to je docela stresující, jak jsme se trefili. Budget je zřejmě ve znamení "šetří se" a to plošně. Šetření ještě neznamená dobré hospodáření - to není tak úplně triviální téma. "Utáhnout kohoutky" umí každý. Naopak rozumět souvislostem, opravdu ZNÁT, uvést inovace do života, poprat se o příležitosti, vést jednotlivce a týmy k vyšším výkonům, to je CESTA. Snižování objemu výroby je ideální příležitost soustředit se na využití interních potenciálů k zvyšování efektivnosti výroby i podpůrných procesů. Tzv. "krize" je ideální příležitost k očistě organismu a paradoxně růstu. Nezapomeňte, když lidé vnímají smysl své práce, vládne okolo nich spravedlnost a vzájemné porozumění, dosahují vyšších výkonů a ovykle jsou i šťastní.

Rok 2019 nebyl lehký rok. Ceny průmyslových výrobků v Česku v průměru nadále rostly pomaleji než rostly náklady, např. mzdové. Trápí nás čím dál více kvalifikace, znalosti a schopnosti techniků ale i dělníků, možná ze všeho nejvíce nadšení pro věc (entusiasmus). Jak se daří Německu, které nás tolik hospodářsky ovlivňuje? Automobilový průmysl v Německu vyrobil o 9 % méně automobilů v porovnání s rokem předchozím - to už zatočí s budgetem připraveným na růst nebo alespoň stagnaci. Máme zde nezpochybnitelné ekonomické oslabení. Jak na to reagovat? Rozhodně je to řešitelné :-) Poskytujte nadstandardní zákaznický servis, což zákazníci ocení upřednostněním Vašich výrobků - spíše tak naplníte výrobní kapacity. Buďte inovativní, což může vést k vyšší přidané hodnotě na jednotku prodeje - buď si můžete dovolit zdražovat, nebo skrze zvýšenou produktivitu a nižší náklady a zásoby levněji vyrábíte. Například tím, že digitalizujete a tím odstraňujete chyby v rozhodování lidí, jste rychlejší a máte vůbec šanci obsáhnout všechny úkoly. Vždy to bylo, je a bude o informacích, jejich rozsahu, kvalitě a které máte včas. Mnohdy o dobré intuici - pokud máte zároveň i positivní mysl. Soustřeďte se na své zaměstnance. Znají svůj "produkt" a funguje skvěle interní zákaznický přístup? Měřte denně jejich produktivitu. Identifikujte škodlivé projevy a nekompromisně situace řešte. Nějaké poznání do placu:

Nejtvrdším platidlem nejsou peníze, je to důvěra.

Šetřením ještě nikdo nikdy nezbohatl.

Ať si o všem myslíte, co chcete, trh má vždy pravdu.

S úctou, Marko Grzinčič

 

01Dr. Grzinčič
od 2015: Aktivity Detycon Solutions
2013: Ředitel R&D Preciosa, Jablonec n. Nisou
2008: Vedoucí procesního inženýrství Nemak Slovakia
2005: Vedoucí výroby Nemak Slovakia, Žiar n. Hronom
2002: Vedoucí divize Slévárna litin Škoda Auto, Mladá Boleslav
2003: Dr.-Ing. v oboru slévárenství na Otto-von-Guericke univerzitě v Magdeburgu
2000: Vědecký pracovník na Otto-von-Guericke univerzitě v Magdeburgu, Institutu výrobních technologií a kvality
1998: Rigorózní zkouška na Katedře strojírenské metalurgie TU Liberec
1995: Inženýr v oboru Materiálového inženýrství a tepelného zpracování

DETYCON Solutions s.r.o.
je aktivní v střední Evropě – kanceláře máme v Liberci a okrese Žiar n. Hronom

DETYCON Solutions s.r.o. vize:
Společně se zákazníkem na základě oboustranné důvěry a respektu tvořit excelenci měřenou profitem a úrovní firemní kultury zákazníka tím způsobem, že získá servis a inovativní produkty na nejvyšší úrovni a pracovat se bude na správných řešeních se správnou metodikou i prioritou.

DETYCON Solutions s.r.o. cíle:
- Být spolehlivým partnerem v oblasti rozvoje zákazníků s důrazem na vývoj a optimalizaci produktů a procesů.
- Poskytovat svým zákazníkům udržitelná robustní řešení, neboť jsme schopni odhalit a definovat kořenové příčiny odchylek a problémů.
- Předávat know-how o nejnovějších technologiích a řešeních.
- Dodávat inovativní zařízení a zboží nejvyšší kvality – Made in Europe.
- Poskytovat nejvyšší úroveň poprodejní péče.

DETYCON Solutions s.r.o. silné stránky:
- Detycon nabízí své služby na základě praktických technických, organizačních a manažerských zkušeností v oblasti výroby i vývoje datující se od r. 1995, a na systematickém a analytickém přístupu k řešení technických i organizačních problémů.
- Detycon staví na zkušenostech získaných v nadnárodních korporacích i u soukromých národních firem, v multikulturálním i rigidně českém prostředí, přímo v automobilce i u dodavatele do automobilového průmyslu, a rovněž v typické zakázkové výrobě.
- Detycon staví na výsledcích – cíle se dařilo dosahovat; vždy se jednalo o start za podmínek krizového managementu ať už z pohledu zákaznické nespokojenosti nebo/a neudržitelného hospodaření, případně firemní kultury charakteristické zaměstnaneckou fluktuací.
- Detycon staví know-how na rozsáhlé síti kontaktů, protože slévárenství je typické multioborové řemeslo.
- Detycon se neustále rozvíjí díky kontinuálnímu studiu, síti kontaktů, účastí na konferencích, seminářích a školeních s cílem poskytovat zákazníkům nejvyšší znalostní servis.
- Detycon je plný nadšení pro obor s více jak 5000letou tradicí – entusiasmus je kořením úspěchu.

Skrze rozsáhlé vlastní zkušenosti a uvědomění si souvislostí a zákonitostí ze studia manažerské literatury pramení základní hodnoty společnosti DETYCON a to VÝVOJ, DŮSLEDNOST a DŮVĚRA.

Společnost DETYCON Solutions s.r.o. již ve svém názvu demonstruje hodnoty, na kterých staví servis pro své zákazníky. Zkušenost nám velí vyzdvihnout vývoj (DEvelopmenT), důslednost (CONsistency) a důvěru (CONfidence). Bez vývoje postupně přirozeně zanikáme, nedůslednost nám bere vítr z plachet a stojí za většinou nezdarů a vzájemná důvěra posiluje již od začátku naši spolupráci. Všechno naše konání se soustředí na finálního zákazníka (You), který je středobodem našich aktivit – proto je symbol zákazníka "Y" uprostřed názvu firmy. Tyto hodnoty stály u zrodu společnosti DETYCON.

Zároveň si uvědomujeme, že důležitými hodnotami jsou detail&concentration, které nám pomáhají v jednotlivých fázích zlepšovacího cyklu DMAIC určit důležitý SOUHLAS (determine&consensus). Případně hovoříme o debate&conviction, kdy vedené debaty ústí v přesvědčení všech členů týmu o nalezení nejvhodnějšího řešení. Zmiňme i delight&conclusion, což vyjadřuje radost z dotažených úkolů. Všechny tyto hodnoty a jejich spojení v DETYCON Solutions naleznete v grafickém znázornění níže.


HODNOTY

motto: „Každé NE je začátkem ANO.“