dum kvality

Není problém vyrobit kvalitu. Umění je vyrobit kvalitu v nákladech, které je zákazník ochoten zaplatit! Jak na to?

"Během své praxe jsem si nesčetněkrát ověřil, že jen o technice to není. Můžete provozovat nejmodernější agregáty, nakupovat suroviny s nejlepší charakteristikou, může vám přijít poradit technické řešení nejrenomovanější odborník z druhého konce světa. Dokonce můžete mít ve stavu skvělého technologa-specialistu. A ono ejhle, problémy jsou tu s námi dál, po čase znovu vyplavou. Pobavme se společně, kde je klíč k úspěchu."
M. Grzinčič

Nabízíme

Zlepšení řídících procesů ve slévárně včetně vlivu firemní kultury a hodnocení zaměstnanců:
analyzujeme společně s klientem stav a navrhujeme opatření, uplatňujeme 16 let manažerské praxe (vedoucí výroby, technologie, závodu).

 

Funkčnost procesů: provedeme prakticky orientované procesní „audity“ napříč firmou, pomůžeme zrealizovat opatření.

Nastavení projektového managementu: nabízíme know-how speciálně pro slévárenskou výrobu, protože slévárenství svojí multiodborností, komplexností a jako práce s tekutým materiálem je zcela originální obor – získáte to nejlepší a užitečné z praxe dodavatele do automobilového průmyslu.

Metodiku pro systematickou analýzu a řešení problémů: zavádíme jen na praktických příkladech, obvykle chronických problémech, které slévárnu stojí největší ztráty. 

Uplatňování principů štíhlé výroby.

Realizujeme slévárenskou akademii – uplatňujeme 12 let akademické a následně 16 let výrobní praxe.

Zprostředkování kontaktů.


Expertní činnosti
Zajistíme unikátní know-how díky rozsáhlé síti kontaktů
 
- Materiálová expertíza (oceli, litiny, Al-slitiny, Ti-slitiny, Ni-slitiny) 
- Analýza slévárenských vad
- Metalurgická optimalizace prostřednictvím termické analýzy AccuVo® (litiny, Al-slitiny, Cu-slitiny)
- Optimalizace slévárenské technologie včetně počítačové simulace procesů
- Optimalizace nářadí včetně materiálu forem
- Automatický sběr dat, vyhodnocování a řízení procesů


V Čechách a na Slovensku prodáváme:

obr1 kopie

Unikátní termickou analýzu s kelímky AccuVo-Cup® a vyhodnocovacím software Apromace. Při správném propojení termické analýzy s měřením teploty taveniny a spektrální analýzou pro určení chemického složení můžete docílit snížení:
- kvalitativní neshody odlitků,
- objemu nálitků příp. odstranit nálitky,
- licí teploty,
- spotřeby očkovadla,
- spotřeby modifikátoru,
- spotřeby nauhličovadla,
- spotřeby tryskacího média (povrchové vady),
- objemu nadprací.

Zároveň urychlujete proces zavádění nových výrobků.

 

obr3

 

Naběračky z keramických vláken od Technical Service Kühn vynikají výbornými izolačními vlastnostmi a životností.


obr4
Špičkové termočlánky typu K a S Made in Germany včetně certifikované kalibrace.obr6
Bezdrátový přístroj pro měření teploty taveniny s fcí ponorné termočlánkové sondy Technical Service Kühn – Inovativní využití RFID technologie, řešení spojení robustnosti a přesnosti dokazuje, že společnost ABB dodává nové tavící agregáty s naším zařízením.

obr7
Odvzdušňovací keramická sítka do pískových forem nahrazující předformované výduchy (patentem chráněné know-how).


obr8Robustní a přesný ukazatel teploty do tvrdých provozních podmínek ovlivňovaných zejména rušivým polem elektrických tavících pecí.


obr9

Keramické kelímky pro analýzu uhlíku a síry spalovací metodou.