Úsilí a energii musíme vložit do všeho, co si přejeme změnit.
Jít na to správně, takové je očekávání vlastníků, managementu i zaměstnanců.

Vzdělávání není učení se faktům, ale trénování schopnosti myslet.“ A. Einstein
V tomto smyslu přistupujeme k zákazníkům v rámci projektů. Cílem je zajistit účinný transfer know-how na zaměstnance zákazníka, aby firma i po ukončení spolupráce samostatně dále rozvíjela kontinuální zlepšování a tvorbu inovací.

Zlepším fungování vaší firmy, soustředím se na procesní a projektové řízení a správné uchopení nástrojů. Víte, že pracovník nastavený flow dosahuje o 400% vyšší výkon, než při standardním nastavení? A jste si vědomi, že přes 50% zaměstnanců běžné firmy chodí do práce tzv. jen pro peníze? To jde změnit.

Předám vám rychle, stručně a jasně soubor mých zkušeností s řízením firem a jejich oddělení, které jsem získal v nadnárodních korporacích i regionálních firmách. Rozeznávám, kde se malé firmy mohou učit od korporátů a kde rozvíjet potenciál korporátů, zachovat si či rozvíjet individualitu, flexibilitu a pružnost. Byl jsem aktivně u toho, když si slévárna/dodavatel do automobilového průmyslu/ excelentně poradila s krizí 2008/9. Vím, jak se dostat z kolotoče zákaznických reklamací a auditů. Znám nástrahy kopírování postupů a metod bez znalostí souvislostí a podstaty problému. Ovládám recepty snižování ztrát a zvyšování produktivity týmů.

BOURÁM MÝTY

Jsem si vědom zásadní role nejvyšších manažerů ve firmě. Nikdy nerozvíjím spolupráci, pokud společně s nejvyšším managementem nenacházíme shodu na úrovni většiny prvků, které tvoří firemní kulturu. Umím posoudit zdravou firemní kulturu, nebo pochopení a ochotu k změnám. Platí totiž, že "Kultura si dává strategii k snídani." (P. Drucker)

Tak nějaké příklady mýtů k odbourání:

"Důvěru si musí zaměstnanec zasloužit."
Nabízím: Důvěra se dává předem, společně s odpovědností. Obzvláště s generacemi Z a Y pochodíte jen tak.

"Zákazník je pán."
Nabízím: Ba ne, nikoliv. Zákazník je můj/náš partner.

"Manažer motivuje své lidi"
Nabízím: Manažer inspiruje své lidi.

"Jen děti, blázni a starci si mohou dovolit mluvit vždy pravdu."
Nabízím: Nebát se vyslovit svůj názor, argumentovat a obhajovat svoji pravdu, je jeden z největších motivátorů a motor pokroku ve firmě.

"Znalosti posilují organizace do budoucnosti."
Nabízím: Je to proces učení, který je motorem budoucnosti a ústřední šampion UČENÍ je manažer.

"Lidi v týmu si musí sednout."
Nabízím: Když je někdo trochu jiný, nebo vám připadne divný, je to jen dobré pro diverzitu členů týmu, kreativitu a rozmanitost pohledů.

"Informace lidem je potřeba dávkovat, chránit si je."
Nabízím: Transparentnost buduje důvěru. Když vysvětlujete, lidé pochopí, proč děláte to, co děláte.

"Člověk se v životě v zásadě nemění, silné a slabé stánky tu prostě jsou."
Nabízím: Jde to, lidé se mohou změnit a hodně. Samo od sebe ale nic nenastane.

"Poznejte své silné stránky a ty rozvíjejte."
Nabízím: Poznejte zároveň své slabé stránky a pracujte na nich.

"Standardizace je úchylka automotive."
Nabízím: Standardy můžeme vnímat i v chování lídra, vlastně cokoliv ho charakterizuje. Natož v procesním řízení. Bez nastavení a pochopení standardů není zlepšování.

"Kvalitní bonusový systém je předpoklad vysokého výkonu společnosti."
Nabízím: V dobré organizaci se podporuje vnitřní motivace, která je důležitější a dlouhodobě výhodnější než externí motivace (peníze). A o čem je vnitřní motivace? Mít svobodu v práci a možnost se rozvíjet.

"Je potřeba pracovat s benefity pro zaměstnance, zajistit programy worklife balance."
Nabízím: Opravdu potřeba je zájem, opravdový zájem o svého kolegu, lidi v týmu, co se děje...


TRADIČNÍ MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ? NIKOLIV!

Jsem přesvědčen, že naše služby se vymykají tradičním konvencím. Neškolíme žádné vybrané segmenty managementu. Formou mentoringu a koučingu se věnujeme řešení konkrétních situací u zákazníka a detailně na odžitých příkladech vysvětlujeme nejlepší praktiky. Hlavní přínos naší práce vidíme v tom, že přimějeme kompetentní osoby k iniciativě v praktickém používání všeho, k čemu sami ve svých myšlenkách a závěrech na základě spolupráce s námi dospěli.

Když vzděláváme zaměstnance zákazníka, stavíme proces rozvoje lidí na těchto pilířích:

  • Volba
  • Spolupráce
  • Komunikace
  • Kritické myšlení
  • Kreativita
  • Zájem / Starat se

Naše bohaté zkušenosti, výsledky a praxe nás opravňují věřit tomu, že vás a vaše manažery naučíme, kde a jak je potřeba konat. Ono totiž stále platí, že „Nejlepší způsob, jak to udělat, je udělat to.“

Chcete-li znát náš názor více v detailu, čtěte číslo 06/2018 časopisu Slévárenství.

ŠKOLENÍ odborných znalostí a dovedností

Odbornost v metodách pro systematickou analýzu a řešení problémů, nástrojích kvality a slévárenské technologii lze budovat. Jedním z nástrojů je školení. Pošlete zaměstnance mimo firmu na školení a splníte plán školení. Úspěch je tak možná 20 % :-(

Máte fluktuaci dělnických pozic? S tím se musí počítat, ale jen do určité míry! Jak nové lidi zaškolujete? Když se nepostupuje správně, zákonitě se točíte ve spirále neustálé výměny zaměstnanců.

Nabízíme přístup, s kterým se pravědpodobnost udržitelného ukotvení správných metod a postupů blíží maximu, fluktuace je pod kontrolou. Umíme proces budování znalostí a dovedností měřit. Kontaktujte nás!

MOTTO: "Mysl není nádoba, kterou je potřeba plnit, ale dřevo, které je potřeba zapalovat." Plutarch (l.p. 46-120)

V případě zájmu o tuto službu nás prosím kontaktujte přes Kontaktní formulář.
Děkujeme za váš čas věnovaný stránkám DETYCON Solutions.