Zákazníkům poskytujeme poradenství v oblasti zajištění mechanických vlastností odlitků ze slitiny typu Al-Si, vytvrditelných mědí, nebo hořčíkem, případně obou prvků přítomných ve slitině. Odlitek si nese z podmínek tuhnutí a na základě chemického složení určité mechanické vlastnosti, ale skutečné maximum nebo kombinace vlastností lze získat až tepelným zpracováním.

Heat Treatment Regime

Tepelné zpracování Al-slitin se nazývá vytvrzování. Každá slitina, zařízení tepelného zpracování ba i typ odlitku (tento komplex) má svoji originální křivku vytvrzování. Tzn. jde o hrubý omyl se domnívat, že když se navolí na peci údaj z nějaké "normy", tak se docílí za každých okolností na odlitku v místě označeném zákazníkem určité pevnosti a tažnost, nebo by šlo tvrdit, že je odlitek např. zpracovaný T6.

V rámci poradenství nabízíme:

- audit produktu, přičemž se hodnotí struktura materiálu (v případě nutnosti substruktura), mikrotvrdost a fraktograficky lomová plocha po vykonané tahové zkoušce - oceníte obzvláště pokud praktikujete přirozené stárnutí, nebo chcete posoudit odlitky mezi sebou (zpracované za různých režimů nebo na různých linkách, ze slitin od různých dodavatelů)

- audit procesu, přičemž audit začíná ve skladu hutního materiálu a obsahuje procesy tavení, odlévání, tuhnutí, tepelného zpracování, laboratorního hodnocení vlastností odlitků

- nabídku na nové zařízení tepelného zpracování (např. od společnosti SECO/WARWICK S.A.)

- nabídku na technickou úpravu stávajícího zařízení

- technologickou optimalizaci na splnění zadání (v zadání očekáváme hodnoty základních mechanických vlastností Rm, Rp0,2, A5 a požadované statistické hodnocení)

V rámci optimalizace můžete od nás očekávat:

- změření vytvrzovací křivky sériové výroby

- doporučení pro metalurgii

- doporučení podmínek tuhnutí odlitku

- doporučení režimu tepelného zpracování (výdrž a teplota rozpouštěcího žíhání, čas do prudkého zachlazení, teplota zachlazovací lázně, výdrž a teplota umělého stárnutí)

- technologická doporučení tepelného zpracování (velikost koše a jeho umístění v peci, umístění odlitků v koši, kvalita vody, proudění vody, chlazení vody, kalibrace termočlánků, proudění vzduchu v peci)

- předpis pro hodnocení mechanických vlastností materiálu odlitku

 V případě zájmu o tyto služby nás prosím kontaktujte přes Kontaktní formulář.
Děkujeme za Váš čas věnovaný stránkám DETYCON Solutions.

Úsilí a energii musíme vložit do všeho, co si přejeme změnit.
Jít na to správně, takové je očekávání vlastníků, managementu i zaměstnanců.

Vzdělávání není učení se faktům, ale trénování schopnosti myslet.“ A. Einstein
V tomto smyslu přistupujeme k zákazníkům v rámci projektů. Cílem je zajistit účinný transfer know-how na zaměstnance zákazníka, aby firma i po ukončení spolupráce samostatně dále rozvíjela kontinuální zlepšování a tvorbu inovací.

Zlepším fungování vaší firmy, soustředím se na procesní a projektové řízení a správné uchopení nástrojů. Víte, že pracovník nastavený flow dosahuje o 400% vyšší výkon, než při standardním nastavení? A jste si vědomi, že přes 50% zaměstnanců běžné firmy chodí do práce tzv. jen pro peníze? To jde změnit.

Předám vám rychle, stručně a jasně soubor mých zkušeností s řízením firem a jejich oddělení, které jsem získal v nadnárodních korporacích i regionálních firmách. Rozeznávám, kde se malé firmy mohou učit od korporátů a kde rozvíjet potenciál korporátů, zachovat si či rozvíjet individualitu, flexibilitu a pružnost. Byl jsem aktivně u toho, když si slévárna/dodavatel do automobilového průmyslu/ excelentně poradila s krizí 2008/9. Vím, jak se dostat z kolotoče zákaznických reklamací a auditů. Znám nástrahy kopírování postupů a metod bez znalostí souvislostí a podstaty problému. Ovládám recepty snižování ztrát a zvyšování produktivity týmů.

BOURÁM MÝTY

Jsem si vědom zásadní role nejvyšších manažerů ve firmě. Nikdy nerozvíjím spolupráci, pokud společně s nejvyšším managementem nenacházíme shodu na úrovni většiny prvků, které tvoří firemní kulturu. Umím posoudit zdravou firemní kulturu, nebo pochopení a ochotu k změnám. Platí totiž, že "Kultura si dává strategii k snídani." (P. Drucker)

Tak nějaké příklady mýtů k odbourání:

"Důvěru si musí zaměstnanec zasloužit."
Nabízím: Důvěra se dává předem, společně s odpovědností. Obzvláště s generacemi Z a Y pochodíte jen tak.

"Zákazník je pán."
Nabízím: Ba ne, nikoliv. Zákazník je můj/náš partner.

"Manažer motivuje své lidi"
Nabízím: Manažer inspiruje své lidi.

"Jen děti, blázni a starci si mohou dovolit mluvit vždy pravdu."
Nabízím: Nebát se vyslovit svůj názor, argumentovat a obhajovat svoji pravdu, je jeden z největších motivátorů a motor pokroku ve firmě.

"Znalosti posilují organizace do budoucnosti."
Nabízím: Je to proces učení, který je motorem budoucnosti a ústřední šampion UČENÍ je manažer.

"Lidi v týmu si musí sednout."
Nabízím: Když je někdo trochu jiný, nebo vám připadne divný, je to jen dobré pro diverzitu členů týmu, kreativitu a rozmanitost pohledů.

"Informace lidem je potřeba dávkovat, chránit si je."
Nabízím: Transparentnost buduje důvěru. Když vysvětlujete, lidé pochopí, proč děláte to, co děláte.

"Člověk se v životě v zásadě nemění, silné a slabé stánky tu prostě jsou."
Nabízím: Jde to, lidé se mohou změnit a hodně. Samo od sebe ale nic nenastane.

"Poznejte své silné stránky a ty rozvíjejte."
Nabízím: Poznejte zároveň své slabé stránky a pracujte na nich.

"Standardizace je úchylka automotive."
Nabízím: Standardy můžeme vnímat i v chování lídra, vlastně cokoliv ho charakterizuje. Natož v procesním řízení. Bez nastavení a pochopení standardů není zlepšování.

"Kvalitní bonusový systém je předpoklad vysokého výkonu společnosti."
Nabízím: V dobré organizaci se podporuje vnitřní motivace, která je důležitější a dlouhodobě výhodnější než externí motivace (peníze). A o čem je vnitřní motivace? Mít svobodu v práci a možnost se rozvíjet.

"Je potřeba pracovat s benefity pro zaměstnance, zajistit programy worklife balance."
Nabízím: Opravdu potřeba je zájem, opravdový zájem o svého kolegu, lidi v týmu, co se děje...


TRADIČNÍ MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ? NIKOLIV!

Jsem přesvědčen, že naše služby se vymykají tradičním konvencím. Neškolíme žádné vybrané segmenty managementu. Formou mentoringu a koučingu se věnujeme řešení konkrétních situací u zákazníka a detailně na odžitých příkladech vysvětlujeme nejlepší praktiky. Hlavní přínos naší práce vidíme v tom, že přimějeme kompetentní osoby k iniciativě v praktickém používání všeho, k čemu sami ve svých myšlenkách a závěrech na základě spolupráce s námi dospěli.

Když vzděláváme zaměstnance zákazníka, stavíme proces rozvoje lidí na těchto pilířích:

 • Volba
 • Spolupráce
 • Komunikace
 • Kritické myšlení
 • Kreativita
 • Zájem / Starat se

Naše bohaté zkušenosti, výsledky a praxe nás opravňují věřit tomu, že vás a vaše manažery naučíme, kde a jak je potřeba konat. Ono totiž stále platí, že „Nejlepší způsob, jak to udělat, je udělat to.“

Chcete-li znát náš názor více v detailu, čtěte číslo 06/2018 časopisu Slévárenství.

ŠKOLENÍ odborných znalostí a dovedností

Odbornost v metodách pro systematickou analýzu a řešení problémů, nástrojích kvality a slévárenské technologii lze budovat. Jedním z nástrojů je školení. Pošlete zaměstnance mimo firmu na školení a splníte plán školení. Úspěch je tak možná 20 % :-(

Máte fluktuaci dělnických pozic? S tím se musí počítat, ale jen do určité míry! Jak nové lidi zaškolujete? Když se nepostupuje správně, zákonitě se točíte ve spirále neustálé výměny zaměstnanců.

Nabízíme přístup, s kterým se pravědpodobnost udržitelného ukotvení správných metod a postupů blíží maximu, fluktuace je pod kontrolou. Umíme proces budování znalostí a dovedností měřit. Kontaktujte nás!

MOTTO: "Mysl není nádoba, kterou je potřeba plnit, ale dřevo, které je potřeba zapalovat." Plutarch (l.p. 46-120)

V případě zájmu o tuto službu nás prosím kontaktujte přes Kontaktní formulář.
Děkujeme za váš čas věnovaný stránkám DETYCON Solutions.

S James Durrans zvolíte vhodný nátěr, ať už odléváte Cu-slitiny, litinu nebo ocel na odlitky. Naše know-how urychlí provozní testy.

JD coating

Zisk slévárny se generuje na cídírně - kvalita forem a jader podpořená našimi nátěry.

James Durrans vyvíjí a vyrábí ochranné nátěry na slévárenské formy a jádra za účelem dosažení kvalitních povrchů odlitků z oceli, litiny, Al- a Cu-slitin.

NABÍDKA JD logo

Slévárenské nebo žáruvzdorné nátěry (šlichty) jsou směsí jemně mletých částic žáruvzdorných minerálů a / nebo uhlíkových přísad a různých aditiv v suspenzi s kapalným nosičem a vykazují níže uvedené vlastnosti: 

 • Vylepšené rozhraní soustavy odlitek - forma 
 • Zlepšení metalurgických vlastností
 • Zvyšování teplotní stability formovacího materiálu
 • Zamezení reakcím mezi taveninou a formovacím materiálem (připečeniny, penetrace, žilkování, eroze atd.)
 • Zlepšení kvality povrchu odlitků 

Stručně řečeno, nátěry forem a jader generují prodejné odlitky bez nebo jen s malou nadprací na apretovně.

Nosné kapaliny jsou zpravidla čistá pitná voda nebo organická rozpouštědla (např. isopropylalkohol „IPA“). Hotové výrobky jsou již dodávány jako stabilizovaná suspenze a vyžadují pouze přidání vody nebo alkoholu, čímž se zředí do aplikačního stavu. Práškové nátěry si míchá sám zákazník a míchání do značné míry závisí na použitém zařízení, intervalech míchání pro různé fáze procesu míchání a nakonec také na provozovateli. Tyto ovlivňující faktory v konečném důsledku znamenají, že většina sléváren chce, aby dodávka byla co nejblíže stavu použití. Kromě toho nejsou všechny vlastnosti různých přísad dostupné v práškové formě, což v konečném důsledku omezuje využití.

Složení nátěru

Kromě nosných kapalin lze hlavní složky formových povlaků shrnout takto:

 • Žáruvzdorná plniva (inertní s ohledem na přeměny a transformace při vysoké tepelné zátěži)
 • Tvorba povlaku (mimo jiné zajišťují odolnost proti otěru při pokojové teplotě)
 • Keramická pojiva (podporují suspenzi a zajišťují otěruvzdornost během lití)
 • Další přísady (barviva, pěnění, konzervace, schopnost pronikání atd.)

Žáruvzdorná plniva

Minerály jsou anorganické sloučeniny, které vznikají v závislosti na okolní teplotě a tlaku. Některé žáruvzdorné minerály mohou být těženy přímo ze zemské kůry (např. zirkon), jiné však vyžadují další zpracování, obvykle kalcinaci (např. tabulární hlína). Minerály jsou seřazeny podle jejich chemického složení a atomové koordinace. Krystalická struktura minerálů je určena z jejich pravidelné struktury atomů a také určuje základní fyzikální a chemické vlastnosti, které jsou však anizotropní, tj. závislé na směru.

Žárupevný materiál Charakteristický znak
vrstvené silikáty Minerály, které aktivně brání tvorbě jemných povrchových vad
olivín Nejlepší volba pro jednoduché typy odlitků
mulit Dobrá žárupevnost a rozsah použití
oxid hlinitý Dobrá žárupevnost, nejlepší aplikace máčením
oxid hořčíku Vysoká žárupevnost a inertní vůči alkalickým taveninám a formovacím materiálům (např. Cr, Mn)
zirkon Vynikající žárupevnost a rozsah použití
uhlík Vysoký separační účinek

JD coating 2

V případě zájmu o tento produkt a s tím související služby nás prosím kontaktujte přes Kontaktní formulář.
Děkujeme za Váš čas věnovaný stránkám DETYCON Solutions.

Expertní analýzy

Potřebujete optimalizovat výrobu litin?
Snížit teplotu lití, snížit spotřebu očkovadel nebo modifikátoru, zmenšit nebo odstranit nálitky? Trápí Vás produktová kvalitativní neshoda, resp. její výkyvy? Hodláte stabilně odlévat díly s nejlepší možnou strukturou materiálu? Věříte na "švestkové období"?


slider1


Potřebujete optimalizovat metalurgické a licí procesy Al-slitin? Posouzení dodavatele housek, hospodárné tavení, způsob přelévání a udržování tekutého kovu, čištění kovu a snížení obsahu vodíku, způsob očkování a modifikace, transport taveniny, licí teplota a křivka ... Věříte, že kvalita odlitku začíná na tavírně?

slider9


Elektronová mikroskopie slévárenských vad, k posouzení předslitiny nebo analýza substruktury. Pokud je zapotřebí jít do hloubky poznání kvalitativní odchylky, tak je vhodné využít vysoká zvětšení. PLUS rozumět materiálovému inženýrství. Víte, že na posouzení kvality tepelného zpracování Al-slitin nelze použít optickou mikroskopii?

slider2


EDX analýza - chcete vědět, co vše máte ve struktuře materiálu a naučit se přesněji číst výsledky mikroskopie? (EDX: Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy)

slider3


Fraktografie – nabízíme analýzu lomových ploch, abychom správně popsali slévárenskou či materiálovou vadu, mohdy přímo zjistili PŘÍČINU vzniku vady. Např. z dodaného vzorku s trhlinou/prasklinou určíme příčinu (železné i neželezné slitiny).

slider4


Optimalizace technologie výroby vysoce komplexních dílů ze slitin typu Al-Si pro automobilové zákazníky.

Koncept a funkčnost kokil, jaderníků, jader, vtokový systém, nálitkový systém, systém odvzdušnění dutiny formy, systém chlazení kokily, plnění dutiny formy, značení odlitků, rozměrová přesnost odlitků, klasifikace slévárenských vad ... 

slider5


 Vývoj nebo optimalizace výroby dílů z GJL, GJS a GJV. Splnění zákaznických specifikací, relevantnost reklamací (profesionální 8D-report; podklady pro soudní spory),hospodárná výroba, stabilní procesy. Měříte Cpk a Ppk?


slider7


Vývoj odlitků kokilového lití Al-slitin pro motocykly, elektromobilitu nebo strukturální díly. Použití jader croning, cold box, warmbox, hotbox, anorganické systémy, ochranné nátěry, vliv ostřiva, míchání směsi, kvality jaderníku, manipulace s jádry, lepení jader, skladování jader, fixace jader v kokile, povrch odlitku, vady z jader ...

slider8


Elektronová mikroskopie slouží jako užitečný nástroj při studiu slévárenských vad a určování příčin vzniku vad. Konstatováním velikosti a charakteru vad,  strukurních složek, jejich morfologie, lokálního chemického složení, ale problém nelze vyřešit. Nabízíme materiálové analýzy v souvislostech se znalostmi výrobní technologie a jedině tak lze definovat nápravná opatření.

slider22


Příklad studia struktury nástrojové oceli: Zákazník získal zadávací technickou specifikaci pro dodavatele materiálu (byla nalezena příčina lomů). Tepelné zpracování ocelí, funkční povrchové vrstvy.

slider23


Optimalizace tepelného zpracování odlitků na základě studia struktury materiálu, měření mikrotvrdosti (využití legujících prvků, maximální efekt technologie, hospodárný režim) a teplotního průběhu cyklu (měřeno v odlitcích "bombou"). TZ je nákladný proces, kterým získáme finální mechanické vlastnosti. Které vlastnosti si však přináší odlitek již z procesu tuhnutí? Jak nastavit chemické složení?

slider24


Materiálové analýzy rozdělujeme podle typu materiálů:

 • Železné slitiny (oceli konstrukční, nástrojové, speciální; litiny GJL, GJS, GJV, legované; oceli na odlitky)
 • Neželezné slitiny (slévárenské Al-Si slitiny nebo Al-Cu slitiny; slitiny Al k tváření a vysokopevné slitiny; slitiny Ti; slitiny Ni)

Při analýzách dodaných vzorků využíváme standardní optickou emisní spektrometrii případně spalovací analyzátory pro určení chemického složení, běžnou optickou mikroskopii včetně stereomikroskopů, v případě potřeby elektrolytické, barevné leptání; elektronovou mikroskopii, EDX-analýzy, TEM analýzy. Mechanické vlastnosti posuzujeme ze statické tahové zkoušky, včetně zátěže při zvýšených teplotách, rázových zkoušek a dynamických zkoušek, měříme tvrdost dle HB (HB i u ocelí), HRC, HRV a mikrotvrdost HV (zátěžovou sílu vhodně zvolíme).

Podle typu zadání zpracujeme „pasívní“ analýzu, kdy „pouze“ přesně popíšeme, co lze vidět či změřit. To ale mnohdy nestačí a takovou analýzu nakoupíte na téměř každé univerzitě či výzkumném (inovačním) ústavu. Naše přidaná hodnota jsou kompletní analýzy, které obsahují diskusi výsledků, hypotézy o příčinách vzniku jevů či vad a doporučení, jak si tyto hypotézy experimentálně ověřit a tím získat skutečné kořenové příčiny. Samozřejmě nabízíme tyto experimenty pro Vás realizovat či odborně prakticky vést. Jsme nestranní při určování příčin, protože nezastupujeme žádného výrobce procesních materiálů.

 V případě zájmu o tyto služby nás prosím kontaktujte přes Kontaktní formulář.
Děkujeme za Váš čas věnovaný stránkám DETYCON Solutions.