V čem je slévárenství fascinující obor? A tím pádem tak těžký obor... Protože pracuje s tekutou hmotou, "čaruje" s teplotou a teplem. Nic v budoucnu se na tom nezmění! Musíme "umět taveninu číst". Za poslední roky udělala termická analýza ohromný pokrok. Využijme této příležitosti a nenechme se brzdit včerejší technikou.

AccuVo® & Software Apromaceterm analyza cze

forma

Senzor termické analýzy

AccuVo-Cup®

Uzavřené kelímky pro diferenční termickou analýzu vyrobené z anorganické pojivové směsi podléhají patentové ochraně DE 102 09 427. Označení produktu AccuVo-Cup® podléhá ochraně značky č. 303 27 965.
Uzavřený 2-komorový kelímek je vhodný na testování tavenin kovů s maximální odlévací teplotou 1420 °C (litiny; neželezné kovy: Al-slitiny, Cu-slitiny).

Obě dvě komůrky umožňují diferenční termickou analýzu během synchronizovaného tuhnutí. Přes centrální vtok se plní obě dvě komůrky naráz, přičemž důraz při vývoji byl kladen na minimální nutný objem kovu, aby byl výsledek dostupný již za 90s. Malý objem vzorku je rovněž vhodnější pro sledování dějů při tuhnutí taveniny (u větších vzorků mnohdy ani rekalescenci nelze změřit). Nabízíme standardních 6 variant provedení komůrek viz. tabulka, kombinace neočkované, očkované komůrky, příp. s dotací síry k posouzení modifikačního účinku. Garantujeme přesnost dávkování očkovadla +-2 mg a především unikátní rovnoměrnou distribuci očkovadla o hmotnosti 48 mg (0,04 % z 120 g vzorku). Zákazníkům vycházíme vstříc při potřebě využít jejich standardní metalurgické prostředky - již od jednoho kusu umíme vyrobit speciální varianty.
Konstantní objem vzorků a reprodukovatelný odvod tepla umožňují vysoce přesné měření.
Anorganický pojivový systém s dostatečnou prodyšností netvoří žádné reakční produkty ovlivňující měření a je sám při dlouhých měřeních (eutektoidní přeměna) stabilní. V tomto ohledu jsme zcela originální, ale ve výčtu inovativních řešení pokračujeme.
Nejtenčí vysoce přesné termočlánkové dráty (průměr 0,5 mm), interní know-how a dlouholetá praxe spojování drátů termočlánku typu K a nejtenčí ochranná trubička z křemenného skla (1,6 mm) na trhu provozních analýz zajišťují mimořádnou přesnost měření a rychlost senzoru. Toho lze využít např. u lehkých kovů, kdy termočlánkový systém umí dynamicky měřit i velmi nepatrné změny teploty.

Absence kompenzačního vedení je další krok k snížení celkové chyby měření. Analogově-digitální převodník umístěný přímo v stativu snímá termoelektrické napětí prokazatelně frekvencí 40 Hz, tzn. za 1 sekundu je zaznamenáno po 40 hodnotách teplot z termočlánků v jedné i druhé komůrce. Tím jsme nastavili nejvyšší standard na trhu provozních analýz.

Přestože je převodník obalený izolační vatou, tak se zaznamenávají teploty studených spojů na svorkovnici po celou dobu snímání křivky tuhnutí vzorku a software naměřená data příslušně koriguje. Tím není měření negativně ovlivněno změnami okolní teploty. Převodník je zároveň velmi účinně kryt proti elektromagnetickým vlivům z okolí.

Data z převodníku jsou přenášena USB-kabelem nebo vysílána přes anténu. Software APROMACE zajišťuje vysokou uživatelskou hodnotu jak inženýrům, tak tavičům, kterým zobrazuje hodnocení tavby. Buď je tavba uvolněna, nebo se objeví sdělení kolik kg kterého prostředku je zapotřebí nadávkovat do taveniny, příp. tavbu zředit. Naše strategie ovšem nestaví na korekčním přístupu již existující tavby těsně před uvolněním, ale z dat běžící výroby ovlivňovat vsázkové a metalurgické pochody tak, aby se procesy stabilizovaly a dodatečné zásahy byly minimální. To je možné praktikovat jen s hlubokými praktickými znalostmi v oblasti metalurgie, které zákazníkům nabízíme.

Pokud hodláte vyřešit nekvalitu výroby systematickým přístupem, pak potřebujete nalézt vztahy mezi vstupními, procesními proměnnými a výstupem z vašeho procesu - přesným popisem typu, velikosti a četnosti slévárenských vad. Nabízíme vám službu v podobě vyhodnocování kvality taveb pro výrobu vybraného produktu/-ů a dalších technologických parametrů a následnou víceparametrickou regresní analýzu. Nastavíme vám procesní "okno", v kterém bude možné provozovat bezchybnou výrobu.

Varianta Komůrka I Komůrka II Kusů v balení Hmotnost balení Kusů na europaletě Hmotnost plné europalety Objednací číslo
P/P prosté prosté 30 9 kg 510 170 kg 700.000
P/O prosté 0,04% očkovadla 30 9 kg 510 170 kg 701.4xx
P/4O prosté 0,1% očkovadla 30 9 kg 510 170 kg 701.1xx
P/OS prosté 0,1% očkovadla + síra 30 9 kg 510 170 kg 701.2xx
O/O 0,1% očkovadla 0,1% očkovadla 30 9 kg 510 170 kg 702.1xx
O/4O 0,1% očkovadla 0,04% očkovadla 30 9 kg 510 170 kg 702.2xx
Zákaznické přání od 1 ks od 1 ks 30 9 kg 510 170 kg 703.xxx

Na skladu držíme 35 variant očkovadel pro litiny (celosvětově registrujeme 345 obchodních typů očkovadel, přičemž máme znalosti o chemickém složení produktů a praktickým testováním stále rozšiřujeme znalosti o jejich funkci).
V případě potřeby reakční schopnost na požadavek zákazníka: 24 hodin.
Pokud se vyrábí kelímky výhradně pro daného zákazníka, nejprve se očkovadlo používané zákazníkem speciálně připravuje (vhodná frakce), aby se dosáhlo reprodukovatelných podmínek rozpouštění v očkovací komůrce (garantujeme).
Nabízíme referenční očkovadlo – na základě letitých zkušeností (vakuově balené).

Skladovací podmínky:
Chránit před vlhkostí
Vlhkost vzduchu: 30 – 50 % (krátkodobě do 2 hod až 60 %)
Okolní teplota: 5 – 30 °C (krátkodobě až 35 °C)
Minimální trvanlivost: označené na produktu


forma2Open cup

Otevřený jednoduchý kelímek je nejrozšířenější sensor na určení obsahu uhlíku a křemíku v litinách prostřednictvím termické analýzy. Je určený na testování tavenin s maximální odlévací teplotou 1420 °C až po eutektické tuhnutí.
Skrze volitelné vybavení telurovým nátěrem se dá docílit metastabilního tuhnutí. Fixace teluru byla optimalizována pro zvýšení bezpečnosti práce a pro dosažení reprodukovatelnosti měřených výsledků ve vztahu k tvorbě plynů.
Robustní termočlánky lze použít i pro litiny s vyšším pnutím z tuhnutí.
Elektrické kontakty jsou zajištěny standardním konektorem – nabízíme výhodnou cenu.
Senzor je kompatibilní ke všem přístrojům na termickou analýzu s termočlánkovým vedením typu K.

 

V případě zájmu o tento produkt a s tím související služby nás prosím kontaktujte přes Kontaktní formulář.
Děkujeme za Váš čas věnovaný stránkám DETYCON Solutions.

 

Uvedené hodnoty v technických listech reprezentují průměrné hodnoty sériové výroby. Mají informativní charakter a nelze je vnímat jako garantované hodnoty.

 Technický list AccuVo-Cup ®

Surovina na bázi 100 % anorganicky pojený křemenný písek
Prodyšnost > 160 jednotek
Počet zkušebních komůrek 2 (1; 3)
Tvar zkušební dutiny koule
Modul zkušební komůrky 0,5
Objem zkušební komůrky 16 cm3 (120 g)
Čas měření (u litin s eutektickým tuhnutím) ca. 90 s
Plnění zkušební komůrky vertikální centrální vtok s tangenciálním zavtokováním
Zavtokování zkušební komůrky/proudění konstantní! (dané tvarem)
Termočlánek vysoce precizní typ K
Přenost temočlánkového drátu lepší jak 0,6 °C (v oblasti 600-1200 °C), certifikát
Termočlánková sensitivita více jak 800 °C s-1
Kontakt temočlánkový drát - trubička v přímém kontaktu
Ochranná trubička vysokoteplotní křemenné sklo
Metalurgický prostředek v komůrce dle přání zákazníka
Přesnost dávkování přísady ± 2 mg
Rozmístění přísady vrstvička o tloušťce jednoho zrna přísady fixovaná na líci dutiny komůrky
Značení samostatné označení formičky, balení i palety

Technický list Otevřené jednoduché kelímky (Open cup)

Surovina na bázi obalovaný křemenný písek (Croning)
Počet zkušebních komůrek 1
Tvar zkušební dutiny půdorys 35x35 nebo prům. 30mm, shora otevřené
Modul zkušební komůrky 0,6
Objem zkušební komůrky (100% naplněné) 48 cm3; 34 cm3
Čas měření (u litin s eutektickým tuhnutím) ca. 150 - 220 s (závislé na stupni naplnění dutiny a teplotě lití)
Plnění zkušební komůrky přímé plnění závislé na obsluze
Zavtokování zkušební komůrky/proudění nedefinované
Termočlánek typ K
Přenost temočlánkového drátu lepší jak 1,2 °C (v oblasti 600-1200 °C), certifikát
Termočlánková sensitivita více jak 500 °C s-1
Kontakt temočlánkový drát - trubička s mezerou
Ochranná trubička vysokoteplotní křemenné sklo
Metalurgický prostředek v komůrce tellur, síra
Rozmístění přísady fixované nátěrem
Značení balení i palety